Twee personen zijn zaterdagavond aangehouden door de politie, nadat zij ontoelaatbaar gedrag hebben vertoond op het eigen sportpark. Het Algemeen Bestuur vindt het bijzonder vervelend dat het tweetal de naam van G.V.V.V. op deze manier in diskrediet heeft gebracht en beraadt zich op stappen tegen deze personen. 

Bij terugkomst van de supportersbussen was een persoon ernstig beschonken, waarna diegene ontoelaatbaar gedrag heeft vertoond tegen een agent. Het gedrag was van die orde dat de agent besloot deze persoon aan te houden. Een tweede persoon begon zich vervolgens met de aanhouding te bemoeien en vertoonde dermate buitenproportioneel gedrag, dat de agent zich genoodzaakt zag om assistentie van collega’s te vragen. Stewards en supporters van de vereniging hebben de agent in bescherming genomen en de tweede persoon meegenomen naar de kantine. Later is ook de tweede persoon aangehouden. 

De politie liet zaterdagavond weten dat beiden zijn aangehouden voor belediging, openbare dronkenschap, vernieling, belemmering en wederspannigheid. 

Beraden op vervolgstappen
Het Algemeen Bestuur vindt het bijzonder vervelend en storend dat deze twee personen de naam van G.V.V.V. in diskrediet hebben gebracht. Het wil benadrukken dat de overige supporters, in tegenstelling tot wat in de media werd geschetst, geen enkele blaam treft. 

Via deze weg wil het Algemeen Bestuur hen bedanken voor de hulp die zij hebben geboden aan de agent. Tevens wil het Algemeen Bestuur benadrukken dat dit incident losstaat van de eerder gespeelde wedstrijd, die zonder problemen is verlopen. Komende week zal het Algemeen Bestuur zich beraden op vervolgstappen tegen de aangehouden personen. 

Algemeen Bestuur G.V.V.V.