Beste leden, donateurs, supporters en andere blauwen,

Elk kwartaal brengt het Algemeen Bestuur via een nieuwsbrief zijn achterban op de hoogte van actuele zaken en besluiten die zijn genomen binnen de vereniging. Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van het eerste kwartaal in 2020. Een kwartaal waarin het bestuur, samen met verschillende commissies, weer mooie stappen heeft kunnen zetten. Ook diverse voorbereidingen geven vertrouwen in de toekomst. 

Coronavirus

In verband met het coronavirus is het sportpark tenminste tot 1 juni gesloten. Trainingen en wedstrijd gaan tot nader bericht niet door. Het clubhuis is, zolang er geen trainingen zijn, gesloten.

Contributie
De ledenadministratie ontvangt vragen over de betaling van contributie nu alle activiteiten stil liggen. Als sportclubs nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit. 

Zonnepanelen

Het bestuur heeft in de afgelopen periode met een vertegenwoordiger van de KNVB drie partijen uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de aanleg van 276 zonnepanelen. Voor het plaatsen van deze zonnepanelen, is het van belang dat de club de zogenoemde SDE+ subsidie ontvangt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit de KNVB ontvangt de club hiervoor kosteloze ondersteuning. Wij informeren zodra meer bekend is over deze subsidie. 

Werkgroep communicatie

Een aantal gepassioneerde communicatiemensen met een blauw hart zijn de afgelopen tijd, onder begeleiding van een beroepsprofessional, bezig geweest met het bepalen van de communicatiestrategie van G.V.V.V. voor de komende jaren. Deze strategie richt zich op de hele vereniging (intern) en op promotie en zichtbaarheid van onze mooie club (extern). Het communicatieplan is gepresenteerd aan het bestuur en wordt binnenkort omgezet in actiepunten. 

Sportakkoord

Het is belangrijk dat iedereen in Veenendaal kan (blijven) sporten en bewegen. Sporten en bewegen zorgt voor plezier, het houdt mensen gezond en het brengt mensen samen. De gemeente Veenendaal heeft samen met sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en ondernemers het Sportakkoord Veenendaal opgesteld, want samen bereiken we meer! G.V.V.V. neemt met trots hieraan deel in een partnerschap.

Gezonde kantine

G.V.V.V. kijkt samen met supermarkt Jumbo Huibers naar de mogelijkheid om het assortiment in de kantine gezonder te maken. Om te bepalen welke gezonde producten in de kantine van G.V.V.V. moeten komen te liggen, start de club binnenkort een vragenrondje onder de jeugd om te horen wat zij graag in de kantine wil hebben. Wellicht kan je samen met je kind(eren) al eens nadenken over gezonde toevoegingen voor onze kantine. 

Samenwerking met Vitesse

De jeugdafdeling is een samenwerking aangegaan met Vitesse. De samenwerking richt zich op drie niveaus: spelers, trainers en ontwikkeling van de vereniging. Er worden wedstrijden tussen de jeugdteams georganiseerd, trainers kunnen stage lopen op Papendal, Vitesse zal trainingen organiseren bij G.V.V.V. en de jeugdafdeling zal tegen een speciaal tarief een wedstrijd van Vitesse in het Gelredome kunnen bezoeken. Naast Vitesse zijn er ook met FC Utrecht vergevorderde gesprekken om een samenwerking aan te gaan.

Scouting, indelingen nieuwe seizoen

Binnen de jeugdafdeling is een groep scouts actief die alle jeugdspelers volgt bij zowel wedstrijden als trainingen. Aan de trainers van ieder team wordt ook gevraagd om aan te geven hoe de individuele spelers zich ontwikkelen. Deze informatie wordt door VTZ jeugd gebruikt om de indelingen voor volgend seizoen voor te bereiden. Hierbij wordt bij niet-selectieteams ook gekeken naar de samenstelling van de groep en de aangegeven voorkeuren. 

De planning is dat er begin mei een goed beeld is voor het nieuwe seizoen, waarbij ook nog nieuw aangemelde leden ingedeeld moeten worden. Voordat de definitieve indeling bekend wordt gemaakt, worden deze voorgelegd aan de huidige trainers. De indeling wordt gemaakt door VTZ jeugd. Niet door de trainers. 

Na afloop van de competitie in juni zullen de nieuwe indelingen bekend gemaakt worden.

Certificering jeugdafdeling

Drie seizoenen geleden heeft de jeugdafdeling van de KNVB het certificaat lokale jeugdopleiding ontvangen. In het komende halfjaar vindt er een vervolgtraject plaats met NMC Bright om de jeugdopleiding op een hoger plan te brengen en deze ook te certificeren samen met de KNVB. Het doel is om de jeugdopleiding het certificaat regionale opleiding te laten behalen.  G.V.V.V. wordt dan een van de drie verenigingen in Nederland die de stap van lokale naar regionale opleiding maakt.

Led-boarding

De onderhoudsploeg heeft zich de laatste tijd enorm hard ingespannen om de 108 meter led-boarding langs ons hoofdveld operationeel te krijgen. Vorige week is gebleken dat dit succesvol was. Het commercieel team is bezig om sponsorruimte op deze nieuwe reclamemogelijkheid te verkopen. Bent u werkzaam in een onderneming, of bent u zelfstandig ondernemer, en lijkt led-boarding u interessant om uw bedrijf voor honderden toeschouwers en duizenden televisiekijkers onder de aandacht te brengen? Kijk dan eens op onze website (klik) of neem voor meer informatie contact op met het commercieel team, via commercie@gvvv.nl

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, opmerkingen of suggesties? Wij horen je graag via onderstaand e-mailadres.

Tot slot: zorg goed voor jezelf en elkaar!

Namens het Algemeen Bestuur,

Barry van de Lagemaat
Voorzitter
voorzitter@gvvv.nl