Zoals in een eerder bericht aangegeven, zoekt de club voor de nieuwe commissie ‘vrijwilligerszaken’ zes mensen die het vrijwilligersbeleid vanaf 1 september a.s. op een enthousiaste, transparante en verbindende wijze verder vormgeven, uitvoeren en coördineren, in samenwerking met de overige commissies en bestuursleden.

De werkgroep ‘Club Cultuur’, bestaande uit Erwin Gerritsen, Ed Meulenbroek en Wilfried Bruijnzeels, ondersteunt de nieuwe commissie komend seizoen bij hun werkzaamheden.

Wil jij een steentje bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze club? Laat dan uiterlijk 30 juli weten in welke van onderstaande rollen je geïnteresseerd bent:

 • Algemeen coördinator
  • Draagt zorg voor afstemming werkzaamheden commissie vrijwilligerszaken
 • Coördinator digitaal vrijwilligersbestand
  • Verantwoordelijk voor up-to-date houden van het digitaal vrijwilligersbestand.
 • Coördinator interne werving
  • Plant leden en ouders b.v. verenigingswerk en gaat op zoek naar interne vrijwilligers t.b.v. vrijwilligerswerk.
  • Stelt rooster op t.b.v. verenigingswerk en vrijwilligerswerk, publiceert deze op website G.V.V.V. en informeert vrijwilligers.
  • Commissies ondersteunen bij introductie nieuwe vrijwilligers.
 • Coördinator externe werving
  • Gaat op zoek naar externe vrijwilligers die vrijwilligersfuncties kunnen/willen invullen. Denk bijvoorbeeld aan studenten die stage moeten lopen voor hun opleiding of buurtbewoners die de club een warm hart toedragen.
  • Commissies ondersteunen bij introductie nieuwe vrijwilligers.
 • Coördinator begeleiding
  • Organisatie van tevredenheidsonderzoek.
  • Coach voor commissievoorzitters, coördinatoren, commissieleden en vrijwilligers.
  • Faciliteren evaluatiegesprekken.
  • Voeren van eindgesprekken met vrijwilligers al dan niet samen met bestuurder, commissievoorzitter en/of coördinator.
  • Mogelijk op termijn: Het verzamelen, registreren en organiseren van cursussen, workshops en informatieavonden.
 • Coördinator belonen
  • Draagt zorg voor attenties, kaartje of bericht website/social media kanalen in afstemming met bestuur.
  • Coördineert jaarlijkse vrijwilligersavond. In afstemming met activiteitencommissie die deze avond organiseert.

Meer informatie of aanmelden?
Heb je nog vragen, opmerkingen of belangstelling naar aanleiding van deze informatie? Wij horen graag van je! Neem contact op met Erwin Gerritsen, via secretaris@gvvv.nl of 06 – 224 598 97.

Andere vacatures
Voor onze bestaande commissies zoeken we momenteel ook al vrijwilligers. Kijk hier voor de actuele vacatures.