Het Algemeen Bestuur presenteerde tijdens de Algemene Ledenvergadering het nieuwe vrijwilligersbeleid, waar door de vergadering akkoord mee is gegaan. De commissie licht hierbij het nieuwe beleid toe.

Onder het motto ‘Iedereen draagt een steentje bij’ willen wij jullie hierbij graag op de hoogte brengen van de achtergrond en inhoud van het nieuwe vrijwilligersbeleid.

Achtergrond
In 2019 zijn we gestart met ons veranderproces op basis van een brede analyse van de club, de ontwikkelingen binnen het Nederlandse voetbal én op maatschappelijk gebied. Conclusie van deze brede analyse was dat we zowel sportief, organisatorisch als op financieel en accommodatiegebied de komende jaren een veranderslag moeten realiseren om onze missie en algemene doelstellingen te kunnen realiseren.

Dit heeft geresulteerd in een nieuwe aangepaste visie, missie en algemene doelstellingen én een veranderplan waar we de komende jaren de basis verder voor willen leggen. Een van de speerpunten van dit plan is om de aansturing en bemensing van de commissies te versterken door zoveel mogelijk leden en ouders/verzorgers te betrekken bij de organisatie van onze club.

Wat houdt het nieuwe vrijwilligersbeleid in?
G.V.V.V. is een vereniging voor leden, door leden. Samen zetten we ons in voor een sportief, gezond en gezellig verenigingsleven. Het doel van het nieuwe vrijwilligersbeleid is om voldoende aanbod van vrijwilligers te hebben én dat we via vrijwilligerswerk en verenigingswerk alle taken en functies binnen de vereniging kunnen invullen om de missie en de algemene doelstellingen van G.V.V.V. te verwezenlijken.

Onderscheid tussen vrijwilligers- en verenigingswerk
G.V.V.V. maakt onderscheid tussen vrijwilligerswerk en verenigingswerk.

 • Vrijwilligerswerk houdt in dat leden, ouders/verzorgers en andere betrokkenen zich vrijwillig voor G.V.V.V. inzetten.
 • Verenigingswerk hoort bij het lidmaatschap (van uw kind) en houdt in dat alle spelende leden vanaf de O14 leeftijd en ouders van jeugdleden een aantal verplichte taken uitvoeren.

Onder verenigingswerk wordt o.a. verstaan bar- en keukendienst op zaterdagochtend, bestuurskamerdienst, spelbegeleider/pupillenscheidsrechter, teamleider (jeugd), onderhoudswerkzaamheden, schoonmaak en beheer materiaalhok.

Door een paar keer per jaar, via verenigingswerk, je steentje bij te dragen, draagt iedereen bij aan de organisatie van de club. Het kost je maar een paar uurtjes van je tijd en je helpt de vereniging hier enorm mee.

Vanaf september willen we starten met onderstaande verenigingswerk activiteiten:

 • Bar- en keukendienst op zaterdagochtend tot 12:00 uur.
  • Ouders van jeugdleden t/m O17, en leden vanaf O19 t/m senioren zullen hiervoor, in overleg uiteraard, worden ingeroosterd.
 • Beheer materiaalhok (op trainingsdagen door de teams zelf en op wedstrijddagen via bestuurskamerdienst).
  • Ouders van jeugdleden t/m O16 en leden vanaf O17 t/m senioren zullen hiervoor, in overleg uiteraard, worden ingeroosterd op wedstrijddagen in de bestuurskamerdienst.
  • Jeugd- en seniorenteams worden verantwoordelijk voor hun eigen teamspullen (ballen en materiaal) op trainingsdagen.

Noot: mensen die momenteel al vrijwilligerswerk of verenigingswerk verrichten worden niet ingeroosterd.

Wanneer we starten met het overige verenigingswerk, gaan we eerst via een vrijwilligersvragenlijst inventariseren bij leden, ouders/verzorgers. Naar aanleiding van de resultaten kunnen we gericht mensen benaderen voor verenigingswerk die aansluiten op hun interesse.

Commissie vrijwilligerszaken
Een nieuw op te richten commissie vrijwilligerszaken zal de uitvoering van het vrijwilligersbeleid gaan coördineren in samenwerking met de verschillende commissies en bestuursleden.

Hoe pakken we dit aan?
De komende maanden zal de werkgroep “Club Cultuur”, die in opdracht van het bestuur het nieuwe vrijwilligersbeleid heeft ontwikkeld, onderstaande activiteiten voorbereiden en coördineren. Deze werkgroep bestaat uit Erwin Gerritsen, Ed Meulenbroek en Wilfried Bruijnzeels.

Activiteiten en planning:

 • Werving & selectie leden commissie vrijwilligerszaken (juli/augustus);
 • Vrijwilligersvragenlijst t.b.v. leden en ouders/verzorgers opstellen, uitzetten en verwerken (juli t/m september);
 • Rooster opstellen t.b.v. verenigingswerk vanaf september 2020 en leden, ouders/verzorgers en commissies informeren (juli/augustus).

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie, dan horen we je graag! Je kunt dan contact opnemen met Erwin Gerritsen, via secretaris@gvvv.nl.

Met dit nieuwe vrijwilligersbeleid zetten we weer een belangrijke stap in de ontwikkeling van onze mooie club.