Het aantal elftallen in de seniorenafdeling van G.V.V.V. is deze zomer gestegen. Komend seizoen spelen tien teams in de competitie, dat zijn er twee meer dan in 2019.

De laatste seizoenen kende de seniorenafdeling een kleine daling van het aantal spelende leden, maar deze zomer kon de club een hoop nieuwe leden verwelkomen en zag het junioren doorstromen naar de senioren.

De seniorenafdeling van G.V.V.V. kent teams op prestatie- en recreatief niveau en heeft daarmee voor iedere volwassene een team die past bij de persoonlijke doelen. Daarnaast blijft ook de groep 35-plussers op vrijdagavond spelen tegen andere clubs uit de directe omgeving.

Teamindelingen

Het seniorenbestuur heeft zich de laatste tijd beziggehouden met de teamindelingen, die hieronder zijn te raadplegen. Het betreffen voorlopige indelingen, op basis van de inschrijvingen begin juli.