Elk kwartaal brengt het Algemeen Bestuur leden, donateurs, sponsoren en supporters op de hoogte van actuele zaken en besluiten die zijn genomen binnen de vereniging. 

Voordat iedereen lekker gaat genieten van de zomervakantie een korte terugblik van het bestuur op de bijzondere periode van de laatste maanden. Iedereen geniet van voetbal en plotseling gaat het alleen nog over het belangrijkste in het leven: gezond blijven! De vooruitzichten zijn gelukkig wat beter en na de zomerstop kunnen we weer starten met voetbal, al is het met enkele beperkingen.

Alle vrijwilligers en het bestuur hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Er waren veel virtuele vergaderingen en overleggen om de voetbalvereniging zo goed mogelijk door te laten gaan en goed naar de continuïteit van de vereniging te kijken. Hieronder een korte opsomming van alle lopende zaken. 

Gezonde kantine
Samen met de kantinebeheerder Gido van Barneveld onderzoeken we de mogelijkheden voor een gezondere kantine. Zowel de KNVB als onze leveranciers denken hierin mee. Binnenkort stellen we onze leden vragen via Instagram om te kijken waar de behoefte ligt. Hiermee proberen we zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en stellen we nieuwe producten voor. 

Zonnepanelen
Door de KNVB zijn we meer dan goed geholpen met de subsidieaanvraag voor zonnepanelen. Deze subsidieaanvraag is recent goedgekeurd, waardoor wij nu in de volgende fase zitten. In overleg met twee leveranciers kijken wij naar de beste oplossingen en keuzes, waarbij wij ook de leden wat willen aanbieden en verder wordt nagedacht of zij ook kunnen participeren hierin. 

Op deze wijze laten we als club zien dat de maatschappelijke thema’s die leven, ook voor G.V.V.V. belangrijk zijn en serieus worden aangepakt. Meer informatie kun je hier lezen.

Werkgroep Customer Journey
Met een nieuwgevormde werkgroep brengen wij alle stappen in kaart, die een nieuw lid doorloopt bij het lid worden en tijdens het lidmaatschap. Vervolgens wordt er gekeken welke extra initiatieven ondernomen kunnen worden om het een lid zo goed mogelijk naar de zin te maken. Hoe laten we nieuwe leden zich zo snel mogelijk thuis voelen? 

De werkgroep kijkt ook naar de werving van nieuwe leden, zo willen wij meer jonge leden werven in Veenendaal Oost. De jeugdopleiding heeft veel gediplomeerde trainers en is continu bezig om het niveau verder te verhogen. Nieuwe leden dragen bij aan onze ambitie om zo hoog mogelijk te spelen, maar ook in de breedte voetbal aan te bieden. 

Werkgroep salesplan
Samen met businessclub Vallei & Rijn wordt opgetrokken met als doel meer sponsoren te werven en onze nieuwe ledboarding zo goed mogelijk in te zetten. Het bestuur van de businessclub is weer op volledige sterkte en samen bedenken we nieuwe initiatieven. Het starten van een managementopleiding voor de regio Food Valley, powered bij G.V.V.V., behoort tot de mogelijkheden. Het idee is om te starten met een groep Young Potentials en een groep vrouwelijke managers. 

Wil je hier meer over weten? Aarzel niet en neem contact op met Geraldine Septer (voorzitter businessclub) of Barry van de Lagemaat (voorzitter G.V.V.V.).

Vrijwilligersplan vereniging
In de Algemene Ledenvergadering (ALV) is een plan gepresenteerd om naast vrijwilligers ook verenigingswerkers te krijgen. We kunnen het zonder vrijwilligers niet regelen en hebben steeds meer mensen nodig om ons te helpen. Binnenkort verschijnt een enquête waarin vrijwilligers worden geworven. Afhankelijk van de opbrengst, wordt bepaald of er eventuele verplichting aan verenigingswerk wordt gesteld. 

Financiële scenario’s
De penningmeesters hebben de gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk proberen in te schatten. Op basis hiervan zijn diverse scenario’s gepresenteerd tijdens de ALV. De contributie wordt komend seizoen niet aangepast, helaas zullen onkosten- en vrijwilligersvergoedingen – die altijd door G.V.V.V. worden betaald – dit seizoen naar beneden worden bijgesteld. Samen moeten we dit oplossen, om financieel niet in de knel te komen. De KNVB heeft ons deels geholpen met enkele maatregelen, maar dat is niet voldoende.

Sponsoring vrouwen- en meisjesvoetbal
Zoals recent via onze website en social media gecommuniceerd gaat de ING onze vrouwen en meisjes steunen met sponsoring. Samen met 59 andere verenigingen hebben wij een positieve reactie ontvangen op onze pitch. Met de bijdrage van de ING willen wij het vrouwen- en meisjesvoetbal bij G.V.V.V. een extra boost geven! 

Communicatiewerkgroep
In de werkgroep communicatie laten verschillende personen zich adviseren door een externe communicatieadviseur. Door de coronacrisis zijn fysieke bijeenkomsten uitgesteld. Nu de mogelijkheden versoepelen, starten ook deze bijeenkomsten weer. In de komende tijd worden de ontvangen adviezen door deze werkgroep geïmplementeerd. 

Mondkapjes en handdoeken
De laatste tijd zag je op onze website en social media veel voorbij komen over merchandise. Handdoeken waren in de afgelopen weken te koop en van de mondkapjes hebben wij nog een paar stuks op voorraad. Er loopt een speciale actie voor de mooiste vakantiefoto. Wij kijken uit naar de inzendingen! 

Wij zijn tijdens de afgelopen maanden bezig geweest met veel dingen en merken dat iedereen het fijn vindt om weer terug te (kunnen) keren naar het sportpark. Met bovenstaande stappen zijn we weer verder gekomen met onze mooie blauwe vereniging!

Iedereen via deze weg een hele fijne zomervakantie gewenst! Let een beetje op elkaar en op je gezondheid en we verwelkomen je graag in het nieuwe seizoen. We hebben je hard nodig als lid, als speler, als supporter, als vrijwilliger en als donateur!

Namens het Algemeen Bestuur,

Barry van de Lagemaat
Voorzitter G.V.V.V.