De Algemene Ledenvergadering (ALV) van G.V.V.V. wordt dit jaar gehouden op maandag 14 december, aanvang 20.00 uur. 

Op het moment van schrijven is nog niet bekend of door de maatregelen rondom het coronavirus de Algemene Ledenvergadering op locatie kan worden gehouden, of dat dit via de digitale weg gebeurt. Zodra meer bekend is over de maatregelen, communiceren wij dit via onze officiële kanalen. 

Inzage financiële stukken
Leden van voetbalvereniging G.V.V.V. hebben de mogelijkheid om de jaarrekening van seizoen 2019/2020 en de notulen van de vorige ledenvergadering op 7 juli jl. in te zien op donderdag 10 december. In verband met de coronamaatregelen, kan dit uitsluitend op afspraak. De afspraak kan worden gemaakt met secretaris Erwin Gerritsen (secretaris@gvvv.nl). 

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering volgt uiterlijk maandag 30 november op onze website.