In de tot nu toe gepubliceerde afleveringen in deze rubriek is er een behoorlijk aantal malen een diepe duik genomen in de clubgeschiedenis van voor de eeuwwisseling. Deze keer gaan we ‘slechts’ een kleine vijftien jaar terug, naar het jaar 2006. Toen werd het huidige, nog steeds in die vorm bestaande sponsorhome/ontvangstruimte, verbouwd/uitgebreid en opgeleverd.
Dit gebeurde met een uiterst feestelijke inloop/opening en tevens een huldiging van een jubilaris.

Let op!
In de tekst staan weer zogenaamde hyperlinks die verwijzen naar gerelateerde artikelen. Met een klik daarop openen zich die in een nieuw venster (window). 

========================================================================================

Sponsorhome/ontvangstruimte G.V.V.V. verbouwd

VEENENDAAL – Het sponsorhome annex ontvangstruimte van G.V.V.V. op sportpark Panhuis wordt op dit moment drastisch ver­bouwd en uitgebreid. Aannemersbedrijf Van Kleef bv levert uitste­kend vakwerk, zodat het onderkomen str­aks schitterend tot zijn recht komt. Het geheel is ontworpen door ar­chitectenbureau Huibers & Jarring.

De businessclub SGV maakt stormachtige ont­wikkelingen door. De busi­nessclub kent op dit mo­ment een kleine 200 en­thousiaste leden die op re­gelmatige basis op verschil­lende manieren met elkaar netwerken. Bert van Hal is toezicht­houder bij de bouwplaats. Bert is alweer twaalf jaar lid van G.V.V.V. en natuurlijk ook van de businessclub SGV. Twee zoons van hem voet­ballen bij G.V.V.V. en pa staat altijd langs de lijn.
“Begin juni zijn we met de bouw begonnen. Het spon­sorhome was 212 vierkante meter, maar daar komt nu 80 vierkante meter bij”, vertelt Bert trots. “Er komt een aparte vergaderruimte om de besturen van de te ontvangen gasten goed te kunnen ontvangen en de inrichting krijgt de uitstra­ling van een bruin café, met  een houten vloer, een ma­honiehouten bar en lambrisering.

De contouren van het nieuwe sponsorhome/ontvangstruimte zijn al behoorlijk zichtbaar. Foto: Ard van den Bovenkamp.

Te klein
Het ‘oude’ sponsorhome was te klein geworden. In goed overleg met het be­stuur van G.V.V.V. heeft de businessclub daarop beslo­ten om de ruimte met tach­tig vierkante meter uit te breiden. G.V.V.V. hoeft daar­voor geen financiële mid­delen vrij te maken. De ver­bouw wordt financieel ge­heel gedragen door de le­den van de businessclub. Alle uitvoerders van het werk zijn lid van de busi­nessclub SGV.
“Het nieuwe bestuur pakt alles grondig aan. Toen be­kend werd dat G.V.V.V. niet zou gaan verhuizen, is er een plan van aanpak ge­maakt. Eerst zijn de kleed­kamers vorig jaar geheel vernieuwd (Bert was daar ook toezichthouder), nu wordt het businesshome aangepakt en voor volgend jaar staat de tribune op het programma. Alles wordt aan de eisen des tijds aan­gepast”.

Het gereedkomen van de bouw is geschat op half ok­tober. Bert: “We lopen voor op de planning. Van Kleef levert een uitstekende prestatie. Als het zo door gaat, hopen we het gehele project eind september op te kunnen leveren. Dan heeft het eerste elftal er maar drie wedstrijden last van”.

Bron: De Rijnpost (door Co Keulstra) 28 juli 2006.

========================================================================================

De nieuwe en uitgebreide ontvangstruimte officieel geopend.

Afgelopen weekend was het dan eindelijk zover. De compleet verbouwde en uitgebreide ontvangstruimte kon in gebruik worden genomen. De finishing touch zoals wat aanwijzingsbordjes en een paar plinten ontbraken nog, maar voor de rest was alles piekfijn in orde. De oude blauwwitte ruimte is in een paar maanden tijds omgetoverd tot een ‘ouderwets’ of misschien kunnen we beter spreken van een ‘nieuwerwets’ bruin café.

Op vrijdagavond was er gelegenheid voor alle leden van onze vereniging om alvast een blik te werpen tijdens de inloopavond. Aan deze uitnodiging van de bestuurders van de S.G.V. en G.V.V.V. hadden ca. een 60-tal leden gehoor gegeven. Een eerlijk gezegd toch wat tegenvallend resultaat. Maar gelukkig waren de reacties van de wel aanwezige leden zeer positief en werd het resultaat van deze inspanning van de S.G.V. en de complete bouwploeg met een dikke pluim op de hoed zeer gewaardeerd.

Op vrijdagavond werden aan de bar reeds vele complimenten uitgewisseld en wethouder Jaap Pilon in actie tijdens zijn zeer spitsvondige openingsspeech.

Zaterdagmorgen was het officiële gedeelte van de opening gepland. Deze zou worden verricht door de wethouder van Sport van de Gemeente Veenendaal Dhr. Jaap Pilon.
Maar voordat het zover was werden eerst alle genodigden natuurlijk een hartelijk welkom geheten door de voorzitter van de S.G.V., Frans Verbeek. Die van die gelegenheid gelijk gebruik maakte om alle initiatief nemers, de bouwbegeleiding, de bouwploeg, bewaking, vrijwilligers etc. nog even met naam en toenaam te noemen en in het zonnetje te zetten. Het voert hier te ver om deze op te noemen maar in de hal en op de gevel van de nieuwe ontvangstruimte zijn de namen van de bedrijven van deze gulle begunstigers op een plaquette te lezen. Roel van de Kraats van de evenementen commissie van de S.G.V. was tijdens die bedankronde het drukste baasje in de nieuwe ontvangstruimte want hij liep maar af en aan te sjouwen met fraaie boeketten bloemen voor al de mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze unieke ruimte.

Daarna volgde de definitieve overdracht. Want dit initiatief van de S.G.V. is niet louter voor eigen gebruik. De benodigde middelen zijn wel door diverse sponsoren opgebracht, maar nu de ruimte geheel gebruiksklaar is, wordt G.V.V.V. als vereniging eigenaar van deze ruimte. En daardoor kunnen alle leden van G.V.V.V. en uiteraard ook van de S.G.V. deze ruimte huren voor een feestje, bijeenkomst of partijtje of wat er zoal nog meer bedacht kan worden in zo’n prachtige ambiance.
De overdracht gebeurde op symbolische wijze. Frans Verbeek overhandigde de sleutel van de ‘bruine kroeg’ aan voorzitter Chris Diepeveen, die daar uiteraard op zeer gepaste wijze zijn dank namens de vereniging over uitsprak en die daarbij nog maar eens benadrukte dat de samenwerking tussen de S.G.V. en G.V.V.V. er een is van een ijzersterk huwelijk dat hopelijk nog tot in lengte van jaren mag voortduren.

Toen was het tijd voor het officiële gedeelte en werd het woord gegeven aan wethouder Jaap Pilon. En die had zijn speech volgens eigen zeggen opgedeeld in drie gedeelten. Te weten: de preek, een stukje geschiedenis (een hobby van onze wethouder), maar het leermoment of de moraal van het verhaal (vanwege zijn oude professie als leraar aan het CLV) zou ook niet ontbreken. En hij hield woord want met een zeer geestige en onderhoudende toespraak had hij binnen de kortste keren de lachers diverse malen op zijn hand en zou een carrière als stand-up comedian hem misschien ook niet misstaan.
Jaap Pilon was zo vriendelijk om zijn tekst af te staan de webredactie en daarom kunt u hieronder zijn gehele toespraak lezen of nalezen voor degenen die aanwezig waren.

Voetballers doen het met hun voeten.
De voet is in de voetbalsport toch wel het meest aangewezen ledemaat.
Het is dan ook begrijpelijk dat de voet met voorzichtigheid wordt betracht.
Dat is al eeuwen zo.
Al eeuwen voordat de voet werd ingezet om de meest populaire sport aller tijden gestalte te geven, werd diezelfde voet vereerd.
Maar het gaat bergafwaarts. De voet wordt misbruikt, wordt uitgebuit wordt blootgesteld aan allerlei inferieur schoeisel.
In het huidige voetbal wordt de voet meer dan op de proef gesteld.
Als wethouder Sport ben ik de mening toegedaan dat de verering van de voet, zoals die eeuwenlang in de Lage Landen heeft plaatsgevonden, hersteld dient te worden.
Hersteld in het belang van de voetbalsport.
Hersteld om uw vereniging G.V.V.V. aan de top van de zaterdagamateurs te kunnen laten meedraaien.
En vooral hersteld omdat vanmiddag Spakenburg op visite komt.
We doen maar wat tegenwoordig. Pootje haken, slidings, te kleine schoenen, een week dezelfde sokken aan, te lange nagels, etc.
En de voet, waar alles, niet in het minst de bal, om draait, diezelfde voet moet het maar al te vaak ontgelden.
Ik stel derhalve voor dat de verering van de voet in Veenendaal nieuw leven wordt ingeblazen.

Daarvoor dienen wij de medewerking in te roepen van de heilige Gerlachus van Houthem.
Gerlachus werd vanaf de 12de eeuw vereerd als de genezer van voetkwalen en voetpijn.

(even een kort stukje geschiedenis)

Iedere vergelijking met de huidige voorzitter van G.V.V.V. berust op louter toevalligheid.
Gerlachus werd geboren aan het begin van de 12de eeuw uit een adellijk geslacht in de buurt van Valkenburg aan de Geul. Hij leidde aanvankelijk een lichtzinnig en weinig stichtelijk leven.
Hij was ridder en maakte van het krijgsbedrijf zijn beroep, steeds bereid om daar te gaan vechten waar men zijn diensten behoorlijk wilde belonen.
De ommekeer kwam onverwachts: tijdens een toernooi in Gulik vernam hij de plotse dood van zijn vrouw. Onmiddellijk legde hij zijn wapens neer, zei hij zijn loopbaan en krijgsvrienden vaarwel en reed op een ezel naar huis, innerlijk een volslagen ander mens.

Na de inkeer volgde de boete.
Blootsvoets, gekleed in een haren boetekleed onder zijn maliënkolder, trok hij naar Rome en vervolgens naar Jeruzalem, waar hij in een hospitaal van de Johannieters zeven jaar lang als veehoeder werkte.
Nadien keerde hij terug naar het Geuldal in Houthem.
Hij bezat er een stuk grond waarop een reusachtige eik stond, die hij uitholde om er een woning van te maken.
Daar zette hij zijn sobere leven voort.
Elke dag ging hij te voet naar Maastricht om de overblijfselen van de heilige Servatius te vereren en op zaterdag trok hij ter ere van Maria naar de Dom van Aken.

Monniken in zijn buurt werden jaloers en brachten een roddel in de wereld.
Ze beschuldigden hem er bij de bisschop van Luik van een grote som geld in de uitgeholde boom te bewaren.
De eik werd omgehakt, maar er werd niets gevonden.
De bisschop besefte dat Gerlachus slachtoffer van laster was geworden.
Hij liet uit de eik planken zagen, waarmee een verblijfplaats en een kleine bidkapel werden gebouwd waar voortaan een priester de mis mocht lezen.
De kluizenaar stierf in 1165.

De legende vertelt dat de heilige Gerlachus in Jeruzalem met zijn blote voet in een doorn trapte en die uit boetedoening zijn hele leven liet zitten. Daarom werd hij als heilige aangeroepen tegen voetpijn.

Met een beetje fantasie is hij, Gerlachus, in de moderne tijd de heilige van de voetballers.

En… met nog een beetje meer fantasie roep ik de voorzitter van G.V.V.V. op in de voetsporen te treden van de heilige Gerlachus van Houthem.
Wat klinkt er beter dan de heilige Christiaan van Diepeveen? De heilige Christiaan van Formido klinkt minder, vanwege de maffia achtige praktijken in Italië.
De heilige Christiaan die de voet weer in ere herstelt.
De genezer van wintervoeten en klompvoeten, maar bovenal de heilige van de voetpijn en voetklachten veroorzaakt door het voetballen?
De heilige Christiaan die voor de wedstrijd, bijvoorbeeld tegen Spakenburg wordt aangeroepen, om te hoeden voor voetblessures. En natuurlijk de overwinning!

De heilige Christiaan, die in navolging van zijn illustere voorganger Gerlachus van Houthem heilige eiken planken liet zagen en vervolgens deze planken schonk aan de club van zijn dromen, de Gelders Veenendaalse Voetbal Vereniging. De club die met diezelfde planken deze nieuwe ontvangstruimte wist te creëren. Het heiligdom van al degenen die de voeten vereren, van al diegenen die, net als de wethouder van Sport willen voorkomen dat de voeten van de spelers van deze Gelders Veense club te lijden zullen hebben onder voetpijn. De heilige Christiaan van Diepeveen, wiens beeltenis in deze nieuwe kapel met veel bier zal worden ingewijd.

En natuurlijk is ook de heilige Christiaan zo nu en dan het mikpunt van laster.
En natuurlijk moet hij af en toe op zijn ezel op bedevaart, naar het gemeentehuis van Veenendaal, naar Zeist of Den Haag, om boete te doen.

Maar bovenal dient hij zorg te dragen voor de goede voeten binnen de vereniging. Voeten die toebehoren aan de voetballers.

Het is daarom dat de aanbidders van de Gelders Veenendaalse Voetbal Vereniging, die we tegenwoordig de wat commerciële naam van sponsors hebben gegeven, voor Christiaan van Diepeveen een nieuwe kapel hebben gebouwd, een ontvangstruimte, waarin alles in het teken van de voeten en dus het voetballen staat!

Als wethouder Sport van de gemeente Veenendaal feliciteer ik het bestuur, de leden, de voetballers, maar vooral de supporters met de nieuwe aanwinst.

De Gelders Veenendaalse Voetbal Vereniging heeft er een nieuwe bedevaartsplaats bij. Veenendaal is een voetbaltempel rijker.

Ik feliciteer u allen, samen met Gerlachus van Houthem, bovenal met het feit dat u in staat bent met uw professionele organisatie een bijdrage te leveren aan de volksgezondheid en integratie in Veenendaal.
Graag wil ik de sponsors van G.V.V.V. op een voetstuk plaatsen vanwege hun inzet en betrokkenheid.

Driewerf hoera!
En voor straks: Spakenburg maak de borst maar nat! Jullie worden, uiteraard sportief, met techniek en kracht, vanmiddag onder de voet gelopen, door de mannen van Christiaan van Diepeveen de beschermheilige van het Gelders Veense Voetbal!!

U snapt dat deze speech met een klaterend applaus werd beloond. Helaas werden de woorden van de wethouder niet helemaal bewaarheid, want G.V.V.V. werd dan weliswaar niet onder voet gelopen, maar verloor wel verdiend en terecht van Spakenburg (1-3).
Maar toch mag Jaap Pilon enige ‘helderziend’ niet worden ontzegd. Want wat stond er aan reclame uitingen op de middenstip voor aanvang en tijdens de pauze van deze wedstrijd tussen Veens en Spakenburg ‘blauw’?? Juist ja, naast staande mobiele reclame van een trouwe sponsor.

Uiteraard kwam de wethouder van sportzaken er niet vanaf met alleen deze speech er moesten ook nog handelingen worden verricht. En gezien zijn sportverleden als volleyballer en met zijn lengte had hij geen moeite om de clubvlag aan de kopgevel weg te trekken en daarmee werd een prachtig ingemetseld logo van onze club onthult in aanwezigheid van alle genodigden die door Frans Verbeek naar buiten waren gedirigeerd.

Het afgedekte clublogo werd door Jaap Pilon zichtbaar gemaakt.

Na deze onthulling was Frans Verbeek opnieuw de ‘gids’ die alle gasten naar binnen loodste en daar werd uitbundig met ‘blauwe’ champagne geklonken op de mooiste ontvangstruimte van het zaterdagvoetbal in Nederland.

Met blauwe champagne werd de feestelijke opening afgesloten en daarna werd jubilaris Adrie van Hunnik gehuldigd.

Jubilaris
Na afloop van alle festiviteiten ter gelegenheid van de opening van de nieuwe/uitgebreide ontvangstruimte maakte voorzitter Chris Diepeveen handig van de gelegenheid gebruik om een van de aanwezige in het zonnetje te zetten.
Deze huldiging had al eerder moeten geschieden, maar om de een of andere reden was daar nog steeds niets van gekomen.
Dat dit mede te maken heeft met de bescheidenheid van deze man lijdt geen twijfel. Maar nu was er geen ‘ontsnappen’ aan voor Adrie van Hunnik, want hij was het ‘lijdend voorwerp’. Hoewel deze uitdrukking in zijn ogen misschien wel opgaat, voor alle aanwezigen was hij dit zeker niet.

Want Adrie is al meer dan 50 jaar lid van onze vereniging en dat kunnen maar weinigen hem nazeggen. Van vice voorzitter Matthy Spies-Budding kreeg hij dan ook de bijbehorende erespeld opgeprikt, de nodige zoenen en uiteraard waren er, gelukkig volgens Chris Diepeveen, de blauw-witte bloemen. Ook moest Adrie daarna nog de nodige handen schudden en de daarmee gepaarde felicitaties in ontvangst nemen.
En uiteraard willen wij als webredactie alsmede namens geheel G.V.V.V. dat op deze plaats ook doen. 

Het zijn vaak de stille wateren die diepe gronden hebben en dat spreekwoord gaat zeker voor Adrie op. Want samen met broer Jan (de uitbundige) en Adrie (de bedachtzame) hebben ze niet alleen hun pluimveebedrijf groot gemaakt, maar zijn zij beiden al decennia lang belangrijke steunpilaren binnen de vereniging geweest en uiteraard nu nog, en ook bij de businessclub SGV weten ze de inbreng van de gebroeders zeer te waarderen.

Daarom zouden wij tenslotte ook willen zeggen: Adrie, de leeftijd van de vereniging haal je nooit meer in, maar daarom niet getreurd, op naar het 60-jarig lidmaatschap.

Bron: website (1 en 3 oktober 2006)
========================================================================================

Dit toegewenste 60-jarig lidmaatschap is ondertussen ook al weer een gepasseerd station voor Adrie. In november 2019 volgde namelijk de huldiging voor het 65-jarig clublidmaatschap en afgelopen januari slechtte zijn ruim een jaar jongere broer Jan ook die mijlpaal. Het belang van de beide broers en hun familie voor de club werd in deel 11 van deze rubriek al eerder in geuren en kleuren beschreven.


Op- en/of aanmerkingen, toevoegingen, aanvullingen, (opbouwende)kritische noten, etc. etc. op episoden van deze rubriek zijn altijd van harte welkom. Dit alles om de clubhistorie zo volledig mogelijk en juist te kunnen vastleggen voor het nageslacht. Reacties kunnen, bij voorkeur via email, worden gezonden naar: webredactie@gvvv.nl

Tekst: Bas van Capelleveen.

Eerder verschenen in deze rubriek:
1. Doorstroming naar profs op laag pitje
2. Eerste winst op nieuw VRC veld was voor plaatsgenoot GVVV
3. Alles in het teken van de rentree
4.
Kampioenschap vol overtuiging binnen gehaald door G.V.V.V. 2
4a. Aanvullingen op deel 4
5. Jelis Leppers langstzittende voorzitter in de clubgeschiedenis
6. Van de(n) Bovenkampen onlosmakelijk verbonden met G.V.V.V.
7. Gerard Hoedeman en Jan Ditewig houden van het spelletje
8. Club anekdoten verzameling
9. G.V.V.V. bekeken door de ogen van journalisten
10. De twee eerste Panhuis derby’s in competitieverband
11. Familie Van Hunnik en Panhuis derby’s
12. Van cluborgaan tot Vizier (deel 1)
13. Onderlinge transfers tussen G.V.V.V. en DOVO
14. Anton Leppers behoorde tot de grondleggers van G.V.V.V.
15. Van cluborgaan tot Vizier (deel 2)
16. Van de(n) Bovenkampen onlosmakelijk verbonden met G.V.V.V. (vervolg deel 6)
17. Een decennium geleden vielen groot verdriet en vreugde in korte tijd samen
18. Van cluborgaan tot Vizier (deel 3)
19. G.V.V.V. kampioen in 1985
20. Families Scholts en De Vries behoren tot de inventaris van de club
21.
Van cluborgaan tot Vizier (slotaflevering)
22. Geurt van Veenendaal recordhouder qua doelpuntenproduktie
23. Wim Bleijenberg Veenendaals voetbalfenomeen & degradatie naar 1ste klasse

Meer over de geschiedenis van onze club kunt u vinden op de facebook pagina ‘Historie van G.V.V.V.’ die wordt onderhouden en gemodereerd door Gert van Holland.