Huishoudelijk reglement

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers, toeschouwers, bezoekers en de supporters in een veilige en gezonde omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven op elk gewenst niveau. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen die betrokken is bij de vereniging daarbij nodig!

Algemene Verenigingsafspraken

Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag op elk niveau. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.

  • Iedereen is welkom;
  • Heb respect voor elkaar;
  • Complimenteer elkaar bij goed gedrag;
  • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat;
  • Wij tonen waardering voor de scheidsrechter en zijn/haar assistenten;
  • Wij laten de jeugd(spelers) hun spel spelen;
  • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen;
  • Wij spreken elkaar aan op onsportief en niet respectvol gedrag;
  • Wij spreken niet over maar met elkaar;
  • Als er problemen zijn, maken we er melding van.

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!

Onderdelen