Vertrouwenspersoon

Het Algemeen Bestuur van G.V.V.V. heeft een vertrouwenspersoon aangesteld, in de persoon van Matthy Spies. De taken van de vertrouwenspersoon zijn:

  • Een luisterend oor bieden;
  • Adviseren over volgacties;
  • Bijstaan tijdens gesprekken;
  • Bemiddelen;
  • Zoeken naar geschikte oplossingen;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties;
  • Assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte;
  • (preventief) Voorlichting geven;

Contactgegevens

Matthy Spies
Vertrouwenspersoon
  • 06 - 221 80 445