Van verleden naar heden (1947-1950)

Oorsprong

Het huidige G.V.V.V. is ontstaan uit de Gelderse sport- en voetbalclubjes van de Nieuweweg, Boveneind en De Klomp. In die tijd werd er in Veenendaal een zomeravondcompetitie gespeeld met als clubs onder andere Ajax en Veenendaal-Noord. Juist deze laatste vereniging had als speelterrein het nu al legendarische veld, gelegen aan de Buurtlaan.

Met de komst van het sportveld aan de Buurtlaan (destijds een keuze van het toenmalige hoofd van de Geldersche school, die een sportveld prefereerde boven een gymzaal!) is door enkele sportenthousiasten de ‘combivereniging’ Allround opgericht. Dit ‘combi’ hield in dat men verschillende sporten kon beoefenen zoals: wandelen, atletiek, gymnastiek, voetbal enz. Allround echter is, door te grote doelstelling en door te weinig goed kader, heel spoedig weer opgeheven. Dat is nu juist de bakermat geweest van het huidige G.V.V.V. Het sportveld werd later trouwens een speeltuin.

Op 15 november 1947 werd de club opgericht onder de naam GSV (Gelderse Sport Vereniging). De mannen van het eerste uur waren Marinus Heikamp (voorzitter), Heye Horlings (secretaris), Jan Prins (penningmeester), Hendrik (Drikus) de Kruiff en Joop Leppers, waarmee tevens de oprichters zijn genoemd. Op 26 augustus 1948 trad GVV (Gelderse Voetbal Vereniging) toe tot de KNVB, afdeling Utrecht, inderdaad als GVV, maar er bleek al een club te bestaan onder die naam (in Geldermalsen). De oplossing bleek gauw voorhanden, gewoon de V van Veenendaal toevoegen zodat de naam werd: Gelderse Voetbal Vereniging Veenendaal. Later (in 1961), bij Koninklijke goedkeuring, is de naam officieel veranderd in Gelders Veenendaalse Voetbal Vereniging. In 1960 verliest de G overigens zijn betekenis omdat Gelders Veenendaal ophoudt te bestaan en in zijn geheel wordt opgenomen in de provincie Utrecht.

Niet onvermeld mag blijven dat de plaats van oprichting in feite de kapperszaak van Heije Horlings aan de Nieuweweg was. De eerste contributie werd vastgelegd op een dubbeltje voor de 14 tot 16 jarigen, vijftien cent voor de 16 en 17 jarigen en vanaf 18 jaar diende men een kwartje te betalen.

Buurtlaan

Het veld aan de Buurtlaan werd dus uitverkoren als speelterrein. De huur bedroeg fl 100,– per jaar. Op Koninginnedag 31 augustus 1948 (de verjaardag van de toenmalige Koningin Wilhelmina) werd de opening luister bijgezet met de wedstrijd Stormvogels (met o.a. Piet Kraak) tegen PEC Zwolle, waar later nog Gert van de Weerthof en Hans van Rotterdam hebben gespeeld. Een paar lappen stof en enige knotten wol (voor de spelersvrouwen) moesten er aan te pas komen wilde deze eersteklassers naar Veenendaal komen.

De opbrengst van de wedstrijd was 1300 gulden, maar na aftrek van de kosten bleef hiervan niet meer dan 200 gulden over. Dit geld werd o.a. besteed aan jutezakken die door de vrouwen van de bestuursleden aan elkaar werden genaaid, om dienst te doen als omheining en zo ongewenste pottenkijkers te weren. Moesten ze maar betalen! De jutezakken zijn later vermaard en beroemd geworden en hebben nog vele malen voor genoemd doel gediend. Al construeerde men later een handige methode d.m.v. rails en opbergkast om de zakken voor de omheining te schuiven. Stormvogels uit IJmuiden won overigens de wedstrijd met 4-2.

Voor de openingswedstrijd werd de hele buurt afgestroopt om emmers te lenen zodat de spelers zich behoorlijk konden wassen.

Uit het jubileumnummer van de ‘VEENENDAALSCHE COURANT’ van vrijdag 3 september 1948

…. Tevens vond om des middags 4 uur de officiële opening plaats van het sportterrein aan de Buurtlaan.
Onder de aanwezigen merkten we op het dagelijks bestuur van de gemeenten Ede en Veenendaal. De voorzitter, de heer Hijkamp, van de voetbalver. “G.V.V.V.” waarvoor dit terrein is bestemd, heette alle genodigden hartelijk welkom en zeide dat dit sportterrein verre de verwachtingen overtrof. Hierna sprak de burgemeester van Ede, de heer Boot die zeide dat de tijd prachtig gekozen was, om dit terrein te openen op Koninginnedag. Hij hoopte dat de voetbalver. er een dankbaar en veelvuldig gebruik van zal maken.

Hij sprak verder de wens uit dat Gelders- en Stichts- Veenendaal op sportgebied broederlijk samen zullen gaan en verklaarde het sportterrein geopend. Tot slot werd nog het woord gevoerd door de voorzitter van DOVO de heer Hiensch, namens de voetbalver. “Veenendaal” de heer Gerritse, namens de Gelderse Sportver. de heer Gaasbeek en de heer De Gooyer, namens de voetbalver. “Matjan”. Hierna vond een voetbalwedstrijd plaats tussen “Stormvogels” uit IJmuiden en “P.E.C.” uit Zwolle. Scheidsrechter was de heer Van Doorn uit Utrecht. Het is een aantrekkelijke wedstrijd geworden en na een kwartier spelen moest onze nationale doelverdediger Kraak, reeds tweemaal vissen. Na de rust kwamen de Stormvogels goed opzetten en het einde kwam dan ook met een overwinning van 4-2 voor de IJmuidenaren.

 

Het elftal van `Veenendaal Noord` uit de zomeravondcompetitie van 1946-1947 (voorloper GVVV). Staand v.l.n.r.: Jan Hardeveld, Geert van Geerestein, Gijs Rotterdam, Wim van Viegen, scheidsrechter (onbekend). Gebukt v.l.n.r.: Corrie Heikamp, Joop Leppers, Jan Leppers, Henk van Manen. Geknield v.l.n.r.: Geurt Boers, Jan van Geerestein, Jan Prins.

Voordat men de naam GSV afzwoer en uiteindelijk als G.V.V.V. in competitieverband uitkwam in de UPVB, nam men nog deel aan de zomeravondcompetitie onder de naam ‘Veenendaal-Noord’. Een teken dat men slecht zonder voetbal kon.

Uit een interview met Drikus de Kruiff

“Eén van de gebeurtenissen die het meest is bijgebleven is de wedstrijd tussen Stormvogels en PEC in het kader van de opening van het terrein aan de Buurtlaan. We hadden PEC schriftelijk uitgenodigd en Stormvogels (het team van de keeper van het Nederlands elftal, Piet Kraak) werd door een vriend van Kraak, Ger Brouwers, naar Veenendaal gehaald. Piet Kraak wou alleen maar komen wanneer hij een lap zwarte (zijden) stof voor zijn vrouw kreeg. Textiel was een schaars artikel in die tijd en alleen op de bon verkrijgbaar. Hele dagen zijn wij op pad geweest langs winkeliers en fabrieken en uiteindelijk kregen wij de stof te pakken. Ook kregen we pakken wol en dozen sigaren voor de andere spelers. Van Hollandia kregen wij nog nylon kousen voor ons eerste elftal. Het café van Oelderik (La Campagne) was afgebrand en zodoende konden we daar na afloop niet terecht. De Koek (café Rebergen) heeft toen zijn zaak ter beschikking gesteld mits zijn eigen klandizie normaal gebruik van het café kon maken. Om zijn eigen klanten niet teveel voor de voeten te lopen hadden we de zaak in tweeën gedeeld en voor de spelers van PEC en Stormvogels banken geplaatst. Aan de ene kant zaten dus de spelers en aan de andere kant konden de stamgasten hun natje nuttigen.”

Promotie

Op 31 augustus begon men op de Buurtlaan aan de competitie. Kleedkamers waren er toen nog niet, omkleden deed men in een schuur van de familie Boers (Ome Jo en Tante Gijsje). ‘s Morgens huisden de varkens er nog in en ‘s middags de voetballers. Er stond een pomp buiten en wassen deed men uit schaaltjes. In de rust werd er thee gedronken uit nette kopjes met als opschrift ‘G.V.V.V.’ en ‘gasten’.

Om de elftallen enigszins ‘gescheiden’ te houden, had men in die schuur met zakken een afscheiding gemaakt. De consumptietent werd aan dhr. Van de Craats verhuurd, die ook voor de thee zorgde. Datzelfde seizoen werd afgesloten met een kampioenschap (doelsaldo 72-9!) en dus promotie naar de 2de klasse van de UPVB. Van een trainer was toen nog geen sprake, want een elftalcommissie stelde het team samen.

 

Foto 1948: Staand v.l.n.r. Marinus Heikamp, Gert v.d. Weerdhof, Ruth Gijsbertsen, Aart van Hardeveld, Geurt Leppers, Bram van Dijk, Geurt Boers, Krijn Nagel, Wim van Viegen, Chris Koops. Zittend v.l.n.r. Joop Leppers, Gert van Geerestein, Jan Prins