Lidmaatschap

Voor onze leden gaan wij altijd net een stapje verder. Als succesvolste club uit de regio Foodvalley richten wij ons op een mix van prestatie, sportiviteit en ontspanning. G.V.V.V. beschikt bovendien over een gecertificeerde regionale jeugdopleiding.

Als lid van de club krijg jij altijd gratis toegang tot competitiewedstrijden van het eerste elftal en kun je gedurende het hele seizoen deelnemen aan verschillende activiteiten. Als spelend lid krijg je een compleet wedstrijdtenue en goede begeleiding vanuit G.V.V.V. Daarnaast praat je als lid mee over de toekomst van de club op de jaarlijkse ledenvergadering.

Belangrijkste van alles is dat je met een lidmaatschap laat zien dat je een echte blauwe bent!

Kies het lidmaatschap dat bij je past

Senioren

€294
Per seizoen
 • Inclusief wedstrijdkleding
 • Gratis toegang tot wedstrijden G.V.V.V. 1
 • Leeftijd: 19 jaar en ouder

Junioren

€252
Per seizoen
 • Inclusief wedstrijdkleding
 • Gratis toegang tot wedstrijden G.V.V.V. 1
 • Leeftijd: 13 t/m 18 jaar

Pupillen

€186
Per seizoen
 • Inclusief wedstrijdkleding
 • Gratis toegang tot wedstrijden G.V.V.V. 1
 • Leeftijd: 6 t/m 12 jaar

Jong Blauw

€186
Per seizoen
 • Inclusief wedstrijd tenue indien er wedstrijden gespeeld worden
 • Gratis toegang tot wedstrijden G.V.V.V. 1
 • Leeftijd: 5 jaar

30+

€185
Per seizoen
 • Inclusief wedstrijdkleding
 • Gratis toegang tot wedstrijden G.V.V.V. 1

Senioren

€140
Per seizoen
 • Niet-spelend lid
 • Gratis toegang tot wedstrijden G.V.V.V. 1

Donateur

€130
Per seizoen
 • Voor 16 tot 65-jarigen
 • Gratis toegang tot wedstrijden G.V.V.V. 1

Donateur

€100
Per seizoen
 • Tot 16 jaar en 65+
 • Gratis toegang tot wedstrijden G.V.V.V. 1

Lidmaatschap beëindigen

Wij kunnen het ons niet voorstellen, maar mocht je jouw lidmaatschap bij G.V.V.V. willen beëindigen, dan gelden de onderstaande reglementen zoals deze in de statuten van de vereniging zijn opgenomen.

Indien spelende leden de contributie niet hebben voldaan binnen 14 dagen na afloop van het betreffende kwartaal, wordt een speel- en trainingsverbod opgelegd door de vereniging tot het moment dat de contributie is ontvangen door de contributie- en ledenadministratie. Leden die tijdens het seizoen bedanken als lid zijn contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen. Voor O7 t/m O13 en Jong Blauw geldt dit tot het einde van het kwartaal van opzegging.

Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan uiterlijk 15 juni schriftelijk bij de ledenadministratie, door een e-mail te sturen. Denk er ook aan om adreswijzigingen en overige wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie.

Contributiebetaling

Je betaalt de contributie voor je lidmaatschap bij G.V.V.V. via ClubCollect. Het bedrag kan ineens of in vier achtereenvolgende termijnen (hiervoor geldt een toeslag) worden betaald. Indien er problemen zijn met de betaling van contributie, kan de ledenadministratie vragen het rechtstreeks over te maken op NL27 RABO 0365 1540 32, t.a.v. voetbalvereniging G.V.V.V.

Let op: donateurs zijn geen lid van de vereniging, maar hebben recht op gratis entree tot alle thuiswedstrijden van G.V.V.V. in de Betnation Divisie. Donateurs die afzien van het recht op gratis entree betalen €65,00 per seizoen.

Kledingplan

Alle spelende leden krijgen een volledig wedstrijdtenue van de vereniging in bruikleen. Wij zorgen voor een nieuw tenue als je de jouwe bent ontgroeid en zorgen voor vervanging als er iets kapot is. Je betaalt €20,00 per seizoen voor het kledingplan, dit bedrag is al verrekend in je contributie en staat apart vermeld op de betaalpagina in ClubCollect.

Ledenpas

Alle leden krijgen een digitale ledenpas die makkelijk aan onze hoofdingang kan worden gescand. Je hebt je ledenpas uitsluitend nodig bij wedstrijden van G.V.V.V. 1. Wil jij een fysieke ledenpas of ben je jouw ledenpas kwijt? Je bestelt een nieuwe pas voor €5,00. Digitale passen zijn gratis. Bestel een pas gemakkelijk via een mail aan de ledenadministratie.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Heb jij niet genoeg geld om je kind te laten deelnemen aan voetbal? Dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur je mogelijk helpen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Veenendaal betaalt de contributie en sportmaterialen voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen. Via de website van de Veenendaalpas kun je een aanmelding plaatsen bij Jeugdfonds Sport & Cultuur. Je dient elk seizoen een nieuwe aanvraag te doen.

Ouder dan 18 jaar?

Ben je ouder dan 18 jaar en heb je moeite met het betalen van je contributie? Ook dan zijn er in de gemeente Veenendaal mogelijkheden om hulp te krijgen. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Veenendaalpas.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wij hechten heel veel waarde aan een veilig sportklimaat. Daarom vragen wij van onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het is verplicht om een geldige VOG te hebben voordat je een functie bij G.V.V.V. vervult. Het aanvragen is kosteloos.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.