Lidmaatschap

Voor onze leden gaan wij altijd net een stapje verder. Als succesvolste club uit de regio Foodvalley richten wij ons op een mix van prestatie, sportiviteit en ontspanning. G.V.V.V. beschikt bovendien over een gecertificeerde lokale jeugdopleiding.

Als lid van de club krijg jij altijd gratis toegang tot competitiewedstrijden van het eerste elftal en kun je gedurende het hele seizoen deelnemen aan verschillende activiteiten. Als spelend lid krijg je een compleet wedstrijdtenue en goede begeleiding vanuit G.V.V.V. Daarnaast praat je als lid mee over de toekomst van de club op de jaarlijkse ledenvergadering.

Belangrijkste van alles is dat je met een lidmaatschap laat zien dat je een echte blauwe bent!

Spelend lid
Senioren
€277
per seizoen
Inclusief wedstrijdkleding
Gratis toegang tot wedstrijden GVVV 1
Leeftijd: 19 jaar en ouder
Spelend lid
Junioren
€236
per seizoen
Inclusief wedstrijdkleding
Gratis toegang tot wedstrijden GVVV 1
Leeftijd: 13 t/m 18 jaar
Spelend lid
Pupillen
€175
per seizoen
Inclusief wedstrijdkleding
Gratis toegang tot wedstrijden GVVV 1
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Spelend lid
Jong Blauw
€175
per seizoen
Inclusief clubtenue
Gratis toegang tot wedstrijden GVVV 1
Leeftijd: 4 en 5 jaar
Spelend lid
35+
€185
per seizoen
Inclusief wedstrijdkleding
Gratis toegang tot wedstrijden GVVV 1
Senioren
€140
per seizoen
Niet-spelend lid
Gratis toegang tot wedstrijden GVVV 1
Donateur
€130
per seizoen
Voor 16 tot 65-jarigen
Gratis toegang tot wedstrijden GVVV 1
Donateur
€100
per seizoen
Tot 16 jaar en 65+
Gratis toegang tot wedstrijden GVVV 1

Vragen over jouw contributie of lidmaatschap?
Neem contact op met onze administratie, via ledenadministratie@gvvv.nl.

Lidmaatschap beëindigen

Wij kunnen het ons niet voorstellen, maar mocht je jouw lidmaatschap bij G.V.V.V. willen beëindigen, dan gelden de onderstaande reglementen zoals deze in de statuten van de vereniging zijn opgenomen.

Indien spelende leden de contributie niet hebben voldaan binnen 14 dagen na afloop van het betreffende kwartaal, wordt een speelverbod en trainingsverbod opgelegd door de vereniging tot het moment dat de contributie is ontvangen door de contributie- en ledenadministratie. Leden die tijdens het seizoen bedanken als lid zijn contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen. Voor JO13 t/m JO7-pupillen en Jong Blauw geldt dit tot het einde van het kwartaal van opzegging.

Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of dient persoonlijk gedaan te worden op de donderdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur. Denk er ook aan om adreswijzigingen en overige wijzigingen door te geven aan de contributie- en ledenadministratie.

Kledingplan

Voor spelende leden wordt er in de contributie een bedrag van €20,00 per seizoen gereserveerd, in verband met het kledingplan. Dit bedrag staat apart vermeld op de betaalpagina in ClubCollect en wordt tegelijk met de contributie in rekening gebracht.

N.B. De contributie wordt geïnd door ClubCollect en kan ineens of in vier achtereenvolgende termijnen (hiervoor geldt een toeslag) worden betaald.

Let op: Donateurs zijn geen lid van de vereniging, maar hebben recht op gratis entree tot alle thuiswedstrijden van G.V.V.V. in de Tweede Divisie. Donateurs die afzien van het recht op gratis entree betalen €65,00 per seizoen.

Contributiebetaling

Je betaalt de contributie voor je lidmaatschap bij G.V.V.V. via ClubCollect. Indien er problemen zijn met de betaling van contributie, kan de ledenadministratie vragen het rechtstreeks over te maken op NL27 RABO 0365 1540 32, t.a.v. voetbalvereniging G.V.V.V.