Gebruik sociale media

Als G.V.V.V. maken wij ook veelvuldig gebruik van sociale media en tevens wordt er veel over onze vereniging geschreven.

 

Wij verwachten van iedereen (trainers, leiders, ouders, supporters, spelers, vrijwilligers) dat ze zich bij het gebruik van sociale media houden aan onderstaande uitgangspunten:

  • Je hebt het beste voor met de club, toon dat ook op sociale media;
  • Wees jezelf ervan bewust dat je ambassadeur bent van de club en dat alles dat je communiceert door iedereen gelezen kan worden;
  • Is er onderling onenigheid of wrevel, ga dan het persoonlijke gesprek aan en probeer dat samen op te lossen. Via de sociale media los je geschillen niet op. Jouw wrevel openbaren via sociale media kan tot grote discussie leiden, met alle negatieve gevolgen van dien, ook voor jezelf;
  • Ben je niet tevreden of wil je zaken melden: stap dan op een bestuurslid af en kaart dit aan. Via sociale media wordt jouw probleem niet opgelost;
  • Wees niet beledigend, seksistisch, niet respectvol of discriminerend op sociale media;
  • Laat je niet door negatieve berichten “uit de tent lokken”;
  • Bedank desgewenst iemand bij een positief bericht;
  • Algemeen: als bepaalde zaken op sociale media te gek worden, wordt iemand altijd persoonlijk uitgenodigd voor een officieel gesprek!