INTEKENFORMULIER OBLIGATIELENING G.V.V.V.

Met het inzenden van dit formulier sluit u een overeenkomst af met G.V.V.V. met het doel G.V.V.V. in staat te stellen investeringen in het kleedkamergebouw en een LED-lichtinstallatie te realiseren en verklaart hierdoor in te tekenen voor één of meerdere deelnamebewijzen.

Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het reglement obligatielening van G.V.V.V. zoals hier (klik) vermeld.

Machtigt hierbij G.V.V.V. eenmalig om het bedrag van de obligatie(s) van de rekening af te schrijven middels incasso.