Lid worden / beëindigen

Per 1 juli 2017 gelden bij voetbalvereniging G.V.V.V. de volgende contributiegelden:

 • Senioren (spelend): € 240,00 per jaar.
 • Senioren (spelend 35-plus voetbal): 150,00 per jaar.
 • Senioren (niet-spelend): € 130,00 per jaar.
 • Junioren (spelend) JO19 t/m JO14: € 200,00 per jaar.
  (Vervoer van selectie teams die aan de landelijke competities deelnemen wordt door G.V.V.V. geregeld)
 • Pupillen (spelend) JO13 t/m JO7: € 140,00 per jaar.
 • Jong Blauw (spelend, 5-jarigen): € 140,00 per jaar.
 • Jong Blauw (niet-spelend, 0-4 jaar): € 31,00 per jaar.
 • Donateurs tot 65 jaar: €120,00 per jaar.
 • Donateurs onder 16 en vanaf 65 jaar: €95,- per jaar.
  Let op: bestaande donateurs zijn geen lid van de vereniging maar hebben wel recht op gratis entree tijdens alle competitie thuiswedstrijden van G.V.V.V. Donateurs die afzien van het recht op gratis entree betalen €62,00 per jaar.

N.B.

De contributie wordt geïnd door ClubCollect en kan ineens of in vier achtereenvolgende termijnen (hiervoor geldt een toeslag) worden betaald.

 

Inschrijving nieuwe leden:

Op donderdag van 19.00 uur tot 21.00 uur kunnen nieuwe leden zich inschrijven (c.q. aanmelden) bij G.V.V.V. Voor jeugdleden is het ook mogelijk een aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen. Klik hier.


Bij inschrijving zijn de volgende zaken van groot belang, namelijk:
1. Bij inschrijving onder de 16 jaar dient er altijd een ouder en/of verzorger aanwezig te zijn;
2. Er dient altijd een kopie van legitimatie meegebracht te worden;
3. Bankrekeningnummer;
4. Eventueel uitschrijvingsformulier van de vorige voetbalclub;
5. Inschrijfgeld á €10,- contant te betalen;
6. Voor spelers van 11 jaar en ouder moet ook een pasfoto meegenomen worden, dit in verband met de spelerspas;
7. Na uw inschrijving (c.q. aanmelding), worden de inschrijvingen besproken in het jeugdbestuur;
8. Hierna wordt er contact met u opgenomen of er plaatsing mogelijk is, zo ja per wanneer en in welk elftal.
 

Bellen kan ook, en wel naar nummer 0318-514562 (tijdens bovenstaand moment).


Voor vragen omtrent het lidmaatschap of het beëindigen hiervan neemt u contact op met de ledenadministratie:


Dirk van Binsbergen, De Dorsvloer 3, 3902 CL Veenendaal
ledenadministratie@gvvv.nl

 

IBAN Bankrekeningnummer: NL 27 RABO 0365 1540 32 t.n.v. penningmeester G.V.V.V. 
(Verzoek tot wijziging van uw bankrekeningnummer kunt u alleen schriftelijk doorgeven.)


Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dan gelden onderstaande reglementen zoals deze in de statuten van de vereniging zijn opgenomen:

Indien spelende leden de contributie niet hebben voldaan binnen 14 dagen na afloop van het betreffende kwartaal, wordt een speelverbod en trainingsverbod opgelegd door de vereniging tot het moment dat de contributie is ontvangen door de contributie- en ledenadministratie. Leden, die tijdens het seizoen bedanken als lid, zijn contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen. Voor JO 13 t/m JO7 pupillen en Jong Blauw  geldt dit tot het einde van het kwartaal van opzegging. Inschrijving, overschrijving en opzegging van jeugdleden kan alleen op donderdagavond, van 19.00 uur tot 20.00 uur. Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of dient persoonlijk gedaan te worden op de donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Denk er ook aan om adreswijzigingen en overige wijzigingen door te geven aan de contributie- en ledenadministratie.