Bestuursmedeling naar aanleiding van wangedrag

7 april 2013

Het bestuur heeft  “RESPECT VOOR ELKAAR”  als één van de speerpunten van haar beleid gemaakt.
Daarom distantieert het bestuur van G.V.V.V. zich van de gedragingen van enkele van haar leden.
Zij hebben zich als “supporter” van onze club (bij de wedstrijd R.B.B.-G.V.V.V.)in woord en gebaar uitgelaten wat niet passend is bij dit beleid.
Wij zijn van mening dat zij op deze wijze de naam van onze club in diskrediet hebben gebracht.


Daarnaast worden de vele andere trouwe supporters, die zich wel als échte supporters van G.V.V.V. gedragen, in een verkeerd daglicht geplaatst.
Daarom is er besloten deze zaak in handen te geven van de interne Normen- en Waardencommissie.
De aanbevelingen van deze commissie zullen zwaar meewegen in de uiteindelijke beslissing die door het Algemeen Bestuur genomen zal worden.

Namens het bestuur,

Henny Verbruggen, Voorzitter G.V.V.V.