In de Wandelgang & Sprietjes

14 maart 2013

Ondanks alle nattigheid en kou van afgelopen zaterdag en zondag liepen de pennen van de Gelderlander sportjournalisten niet vast en noteerden zij weer opvallende en leuke zaken langs de diverse lijnen in de regio.

 

 

In de wandelgang

 

Agterberg

 

Enkele bestuursleden van Sport­lust’ 46 hadden moeite om sport­park De Meent van VVA’71 te vin­den. Niet zo gek, want de heren hadden keurig het adres uit de ei­gen presentatiegids ingevoerd. Daarin stond ‘Achterberg’ echter geschreven als ‘Agterberg’. Mis­schien een gevalletje van oude spelling. Gezien de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden was dat ook niet zo verwonderlijk.

Blank en zwart (1)

Supporters zijn er in soorten en maten. Leuke, fanatieke, hinderlij­ke en sommigen ook zo rot als een mispel. Neem de Barendrech­ter, zaterdag na afloop van G.V.V.V. -Barendrecht. Zijn ploeg verloor met 2-0 en dat kon de man moei­lijk verkroppen. Overigens uiter­lijk een keurig persoon. Hij kreeg uw verslaggever en een collega in de gaten en beet hen toe: „Schrijf maar op dat die scheidsrechter waardeloos was. Hij heeft ons er­in gefloten. Moest zeker het moyenne van zijn aantal kaarten op peil houden.”

Blank en zwart (2)

De wenkbrauwen gingen om­hoog, want zo slecht had scheids­rechter Blank niet gefloten. Maar de man was nog niet klaar. „Ik mag het misschien niet zeggen, maar hij gaf aan alle zwarte spe­lers van ons een gele kaart. Dat noem ik geen toeval.”
De weinige haartjes van uw ver­slaggever gingen overeind staan en hij kon niet nalaten de man een slecht verliezer te noemen, waarop deze bijna ontplofte.
Neem dan Pieterkees Bom, verlie­zend trainer van VRC. Hij had toch nog een positief gevoel aan het pak slaag van zijn ploeg over­gehouden. „De beste man op het veld was de scheidsrechter. Hij floot correct en had geen kaart no­dig om de wedstrijd in de hand te houden.” Kijk, zo kan het ook.

Programmaboekje

Bestuursleden van SDOO keken zondag vreemd op toen zij het programmaboekje lazen in de be­stuurskamer van Fortissimo. Wa­ren zij wel op het goede sport­park? In het blaadje stond niet SDOO aangeduid als tegenstander van de Edese club, maar de Arn­hemse klassegenoot MASV. Ver­volgens stonden wel keurig de spelers van SDOO opgesomd. Is de club uit Heteren soms overge­nomen? „Niet dat wij weten”, liet een van de bestuursleden weten.
„Ik neem aan dat het een vergis­sing is. Anders rijd ik meteen te­rug naar Heteren.” Het bleek om een vergissing te gaan. De gasten uit Heteren keken dan ook met een gerust hart de wedstrijd af. Erg vrolijk werden ze daar ook niet van. Fortissimo won met 4-0.

Pietje Precies

Ronnie Veltmaat, scheidsrechter bij Fortissimo-SDOO, was een Pietje Precies. Hij nodigde tien mi­nuten voor aanvang zijn assisten­ten uit bij hem in de kleedmaker.
Vijf minuten later moesten de teams klaarstaan in de catacom­ben. „Ik wil op tijd beginnen én eindigen”, beval de man. ‘Want ik wil op tijd naar huis.’ Het duel in Ede was nog niet begonnen of SDOO-preses Tonny Jansen ver­liet het sportpark met gezwinde spoed. „De lampen van mijn auto stonden nog aan”, zei hij hijgend bij terugkomst. Het advies dat ze vanzelf uit zouden gaan, sloeg de preses in wind.


Sprietjes


Negentig minuten zonder dak boven je hoofd naar voetbal kijken is ook voor een supporter niet leuk. Laat staan voor een neutrale verslagge­ver * Als troost trakteerden de spelers van Renswoude en Zeven­hoven hem op een doelpuntenre­gen (4-4) * Voelt het toch iets min­der nat aan * De Bultside-suppor­tersclub van DTS Ede trakteerde zaterdagmiddag op warme worst. Al niet niet met een beetje mos­terd * Ook de voetballers van CSV Apeldoorn waren in een gulle bui * Zij trakteerden de voetballers van de thuisclub alweer op de ze­vende thuisnederlaag van het sei­zoen * FC Jeugd kwam zondag door de sneeuwval niet in actie. De technische staf van de Edese vierdeklasser, bestaande uit Habib al Mohsinawi en Melis Versteeg, greep de vrije middag aan om competitiegenoot Fortissimo te bezoeken * Het duo kreeg een warm onthaal in de be­stuurskamer. Dit zorgde wel voor cynische uitspraken. „Jullie ko­men zeker spelers kopen”, sugge­reerde een van de aanwezigen.

De kwaliteit van het blauwe textiel van G.V.V.V.’er Simon Brouwer wordt ge­test. Op de achtergrond kijkt een fraai geschminkte Barendrecht-suppor­ter toe.
Foto: Herman Stöver