Onderzoek commissie Normen en Waarden

24 april 2013

Na aanleiding van een mogelijk voorval tijdens de wedstrijd Rijnsburgse Boys – G.V.V.V. van 6 april jl. is de commissie van Normen en Waarden van G.V.V.V. onder leiding van voorzitter Gert van de Lagemaat een onderzoek opgestart.

 

Dit onderzoek had tot doel de situatie en betrokkenen in beeld te brengen, wat er daadwerkelijk gebeurd zou zijn, wat er geroepen is en door wie. Naast persoonlijke gesprekken is ook geïnventariseerd wat er binnen de club aan aanvullende informatie beschikbaar was. 

 

Afgelopen donderdag, 18 april heeft de commissie een gesprek gehad met betrokkenen. Na hoor en wederhoor te hebben toegepast en tevens die zaken die de commissie ten gehore zijn gekomen, dit alles afwegende heeft de commissie moeten concluderen dat zij geen betrokkenen kunnen aanwijzen, aangezien daaruit geen eensluidend beeld naar voren komt wat en door wie er geroepen zou zijn.

 

Ondanks dat de commissie Van Normen en Waarden geen betrokkenen kon aanwijzen, willen wij u toch namens ons en het bestuur van G.V.V.V. attenderen op de volgende tekst:

 

Corrigeer of spreek elkaar aan op onfatsoenlijk gedrag tijdens je bezoek aan het sportpark Panhuis of als je te gast bent op een ander sportpark.

Steun je club ten alle tijden op een positieve wijze en het woord respect is meer dan alleen één woord……..

 

Hans van Eijk (secretaris).