Theo Leushuis: "Een nieuwe website"

14 april 2013

Al enige tijd geleden heeft het bestuur van G.V.V.V. een besluit genomen om de huidige website te gaan moderniseren.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- de toegenomen invloed en werking van van “social media” (Facebook, Twitter, etc.);

- de wens vanuit onderdelen van de vereniging een eigen pagina te hebben;

- de noodzaak om specifieke informatie toegankelijker en opvallender te maken;

- een design te ontwikkelen dat past bij de actuele ontwikkeling en imago van de club.

 

In samenwerking met het bureau EF2, dat ook zorg draagt voor de gedrukte media van G.V.V.V., is een plan van aanpak ontwikkeld dat garant heeft gestaan voor de gewenste invulling en werking van de nieuwe site. Daarvoor was een intensief en frequent overleg tussen onze webredactie en de mensen van EF 2 noodzakelijk.

In het bijzonder danken wij Dennis Verwoert en Ewout Goosmann (EF2) die de technische kant van de website hebben begeleid.

Nu onze nieuwe site  operationeel is zal het uiteraard kunnen voorkomen dat zich aanloopproblemen manifesteren. Dat is niet ongebruikelijk bij deze ingrijpende verandering.
Ook willen wij lezers/gebruikers oproepen om suggesties en andere nuttige opmerkingen aan de webredactie door te geven. 
 

Tenslotte dankt het bestuur dhr. Jacco Blankenspoor voor zijn rol en begeleiding betreffende de oude website. Dhr. Blankenspoor heeft dit gedurende een groot aantal jaren tot grote tevredenheid van de club gedaan en heeft in de laatste fase van de nieuwe site nog een aantal nuttige adviezen verstrekt.


Het bestuur wenst u veel kijk- en gebruiksplezier toe met onze fraaie vernieuwde  G.V.V.V. website.


Namens het Algemeen Bestuur,


Theo Leushuis
Vice-voorzitter