Update incident kantine 23 april

26 mei 2016
Naar aanleiding van het ernstige incident in de kantine van G.V.V.V., waarbij één persoon in het gezicht gewond is geraakt, hebben we degene die het letsel heeft veroorzaakt een voorlopige sanctie opgelegd, zijnde een verbod op de toegang tot het sportpark van G.V.V.V., met ingang vanaf 24 april jl.
 
Zodra de resultaten van het politieonderzoek en justitieel traject bij ons bekend zijn, zullen we als bestuur van G.V.V.V. deze informatie verder beoordelen en een definitieve sanctie vaststellen.
 
Namens het Algemeen Bestuur van G.V.V.V.,
 
Theo Leushuis (voorzitter)