Webredactieteam (tijdelijk) gekortwiekt

15 januari 2016

Uw webredactieam bestaat uit een mooie mix van ‘oudere jongeren’, mannen van middelbare leeftijd en ‘jonge honden’ die al vele jaren zorgdragen voor de informatie voorziening over en van G.V.V.V. via het wereld wijde web.

Paul van de Lustgraaf, geestelijk vader van www.gvvv.nl die dit ooit als hobbyproject aan het begin van deze eeuw opzette, en Bas van Capelleveen vallen onder de eerstgenoemde categorie en zijn ook de medewerkers van het eerste uur.
In 2006, toen de website van onze club een professioneel jasje kreeg, ontworpen en beheerd door Jacco Blankenspoor, kwamen Ard van den Bovenkamp als redactielid, en Dick Gijsbertsen als clubfotograaf het team versterken, en zij behoren tot de tweede categorie.
Youri van Doorn (student communicatie), die ondertussen ook de taak van persvoorlichter op zijn schouders heeft genomen, maar daarnaast nog steeds de nodige hand- en spandiensten verricht voor de website, kwam in 2012 in beeld. Mede op zijn initiatief kreeg G.V.V.V. een succesvol facebook en twitter account. Youri op z’n beurt strikte een jaar later Jeroen van Barneveld, eerst uitsluitend als hulp om de sociale media actueel te houden. Maar niet veel later kon en wilde deze student journalistiek het nuttige nog meer met het aangename verenigen en toonde hij zich al heel snel als een geweldig goede aanwinst op het totale media gebied.
En u begrijpt ongetwijfeld al dat Youri en Jeroen tot de kwalificatie ‘jonge honden’ behoren.

Wie niet onvermeld mag blijven in deze kort samengevatte geschiedenis van de website van G.V.V.V., is Dennis Verwoert. Door een toevallig email contact tussen Dennis en Bas van Capelleveen wist laatstgenoemde hem in 2011 over te halen om zijn webredactie kunsten, die hij eerder voor de supportersclub van Feyenoord tentoonspreidde en op zijn blog als zogenaamde groundhopper, in dienst te stellen van onze club. Naast zijn redactionele werk was Dennis, in samenwerking met EF2 (ontwikkelaar en technisch beheer) aan het begin van 2013 de drijvende kracht achter de vernieuwde uitvoering van deze website. Hij stond dus aan de wieg van de huidige site.
In juli 2013 gaf Dennis Verwoert, om hem moverende redenen, de pijp aan Maarten en nam afscheid van de webredactie.

Zonder valse bescheidenheid of borstklopperij zijn wij als huidig redactieteam van mening dat wij alle leden, donateurs, sponsoren, sympathisanten en vele andere geïnteresseerden tijdens het bestaan van de website meer dan aardig, en zoveel mogelijk actueel, op de hoogte hebben gehouden over het wel en wee van onze voetbalvereniging.
Die service zullen we ook in de komende tijd zoveel mogelijk proberen te verlenen, maar die ‘last’ moet de komende weken wel gedragen worden door een gekortwiekt team waardoor er heel misschien soms wat tijdsvertraging, minder uitgebreide artikelen, kortere interviews of wellicht wat hiaten etc. zullen ontstaan, waarvoor bij voorbaat onze verontschuldigingen.

Want wat wil geval? De beide senioren Paul en Bas hebben hun arbeidzaam leven al voor kortere of langere tijd achter zich gelaten en hebben dus relatief voldoende vrije tijd om zich te bemoeien met de redactionele werkzaamheden. Maar zoals ieder voordeel, z’n nadeel heb, zoals onze internationale voetgalgoeroe JC al een tijd geleden beweerde, gaat die uitspraak nu ook weer op.
Want onafhankelijk van elkaar hebben deze beiden ‘oudjes’ al een enige tijd geleden besloten om een lange vakantie te plannen naar ‘down under’. Om preciezer te zijn is Nieuw Zeeland de bestemming van de beide heren omdat het daar nu hoog zomer is. Paul is met zijn eega Ria ondertussen al anderhalve week onderweg en zal 9 februari terugkeren, en Bas met echtgenote Ellen vertrekken komende dinsdag 19 januari, om daarna op schrikkeldag weer terug te zijn op vaderlandse bodem.

Het komt er dus kort en goed op neer dat gedurende die tijd Ard, Jeroen en Youri, met wellicht een klein beetje hulp van Dick, al het werk voor de website voor hun rekening zullen nemen.
Daarnaast zullen ook nog de speakerdiensten tijdens de thuiswedstrijden, het samenstellen van het wedstrijdinfo, het vullen van de G.V.V.V.-pagina in de Veenendaalse Krant en de interviews voor G.V.V.V.-TV worden verdeeld over de heren, alsmede het implementeren van een spiksplinter nieuw elektronisch scorebord wat eind deze maand in werking zal komen.
Kortom er liggen voor de tijdelijk ingekrompen webredactie bergen hobbywerk te wachten en dat allemaal naast het uitoefenen van een fulltime baan (Ard en Dick) en een volledige studie (Youri en Jeroen). Dus enige coulance van uw kant is zeker op zijn plaats.

Gelukkig is het gebrek aan mankracht van tijdelijke aard, althans tot aan het einde van dit seizoen, wat website technisch gezien, eind juni is. Want onlangs heeft Ard van den Bovenkamp te kennen gegeven dat hij wat meer tijd wil gaan vrijmaken voor zijn vrouw en twee jonge dochters en dat daarom aankomende maand juni zijn laatste is als medewerker van de redactie.
Hoe spijtig wij dat met z’n allen als redactieteam vinden zal u ongetwijfeld duidelijk zijn. Want Ard’s bijdragen, vooral op het gebied van wedstrijdverslagen, zullen we hogelijk gaan missen. Maar uiteraard respecteren we ook zijn besluit.

Mede daarom zijn we op termijn op zoek naar aanvulling voor ons team. Jong, oud, vrouw of man, het maakt ons helemaal niets uit, als u uw moerstaal maar redelijk schriftelijk beheerst, want u hoeft echt geen neerlandicus te zijn, is uw hulp meer dan van harte welkom. Ook hoeft u geen uitgebreide computerkennis te hebben, want de interface van de website om artikelen en/of plaatje/foto’s te plaatsen laat zich op redelijk eenvoudige wijze bedienen. Na wat lesjes heeft u dat zo onder de knie.
Het voert op deze plaats veel te ver om alle mogelijke taken te omschrijven, maar wij zijn ten alle tijden bereid om inzicht te geven wat het webredacteurschap behelst, zodat u zich een beetje een voorstelling kunt maken of dat hobbywerk u zou passen en de vrije tijd die daarmee gemoeid is.

Bent u geïnteresseerd in deze oproep schiet dan één van de leden eens persoonlijk aan (voor Paul en Bas geldt dat natuurlijk na hun vakantie) of stuur een mailtje naar webredactie@gvvv.nl zodat wij contact met u kunnen leggen.
Bellen naar een individueel lid kan uiteraard ook, klik dan hier en kijk onder het kopje mediateam waar alle namen en telefoonnummers staan weergegeven.
Wij hopen dat iemand, of heel optimistisch gezien wellicht meerdere iemanden, de uitdaging aan willen gaan om www.gvvv.nl te helpen in haar voortbestaan als hoogwaardige informatiebron van de enige echte blauwe voetbalclub uit Veenendaal.
Ons moto is: Vele handen maken licht werk!!!

Uw webredactieteam.