Wie heeft een Giro di Kika wielershirt gevonden?

9 mei 2016

Voorafgaande en tijdens de wedstrijd G.V.V.V. – FC Lisse op 23 april jl. hebben Aline van de Hoef & Vincent Buizer en hun medewerkers gecollecteerd voor hun deelname aan Giro di Kika op 26 juni aanstaande.

Nadat deze collecte had plaatsgevonden heeft het team de collectebussen achter de bar gezet, met aan één van deze bussen vastgemaakt een officieel Giro di Kika wielershirt. Nu is gebleken dat dit shirt om onverklaarbare redenen is verdwenen.
Daarom doen Aline en Vincent een oproep aan het barpersoneel of leden/supporters of iemand weet waar dit wielershirt gebleven is. Het is voor hen erg belangrijk dat het shirt terugkomt, want anders komen zij dit tekort tijdens de officiële tocht. 
Op bijgaande foto ziet u Vincent met dit wielershirt aan.

Via onderstaande info kunt u hen bereiken en/of alsnog een donatie doen.

Aline van de Hoef

Vincent Buizer

alinevdhoef89@hotmail.com

vincentbuizer@hotmail.com

06-14252426

06-48569105

Facebook: https://www.facebook.com/giroalinevincent
Sponsorlinks: https://www.girodikika.nl/aline-van-de-hoef 
                         https://www.girodikika.nl/vincent-buizer