Agenda Algemene Ledenvergadering

24 oktober 2016

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) staat maandag 24 oktober op de agenda. Het Algemeen Bestuur geeft u deze avond inzicht in de diverse resultaten en plannen van voetbalvereniging G.V.V.V. De ALV begint om 19:30 uur in de ontvangstruimte. Alle leden zijn van harte uitgenodigd deze ALV bij te wonen en mee te beslissen over de toekomst van onze vereniging.

 

Agenda

1.         Opening;

 

2.         Opstellen agenda;

  • Nieuwe agendapunten schriftelijk indienen via (G.V.V.V., postbus 270, 3900 AG Veenendaal) of per mail (email: secretaris@gvvv.nl) vóór 22 okt. ’16 bij de secretaris.

 

3.         Ingekomen stukken;

 

4.         Vaststellen van de notulen van de ALV van 9-11-2015;

 

5.         Evaluatie seizoen 2015-2016 (korte terugblik);

 

6.         Ontwikkelingen G.V.V.V.;

  • Licentie eisen KNVB;

  • Organisatie;

  • Stichting Topsport G.V.V.V.;

  • Statuten.

 

7.         Huishoudelijk Reglement;

 

8.         Bestuursmededelingen;

  • Kandidaat bestuursleden: Youri van Doorn (communicatie).

 

9.         Verslag penningmeester:

  • Resultaten seizoen 2015-2016;

  • Begroting seizoen 2016-2017.

 

10.       Verslag kascommissie;

 

11.       Rondvraag;

 

12.       Sluiting.

 

Inzien stukken vorig seizoen

De financiële stukken van het jaar 2015-2016, de notulen van de ALV d.d. 9 november 2015 en het jaarverslag 2015-2016 van de penningmeester liggen voor een ieder ter inzage op: donderdag 20 oktober 2016 van 19:30 uur tot 20:30 uur, in de ontvangstruimte.