G.V.V.V. richt stichting op, Van Doorn nieuw bestuurslid

27 oktober 2016
G.V.V.V. heeft van de Algemene Ledenvergadering (ALV) afgelopen maandag de unanieme toestemming gekregen voor het oprichten van een stichting die verantwoordelijk wordt voor de financiële huishouding en samenstelling van de A-selectie. Ook Youri van Doorn werd tijdens de vergadering unaniem gekozen tot bestuurslid communicatie en PR.
 
Dat zijn de uitkomsten van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die afgelopen maandag werd gehouden in het businesshome van businessclub Vallei en Rijn. Het Algemeen Bestuur stelde dat G.V.V.V. een fantastische club is, met veel betrokken leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters, maar tegelijkertijd de lat de komende drie tot vijf jaar op sportief en organisatorisch gebied op een hoger niveau moet leggen om te kunnen voldoen aan het ambitieniveau van alle betrokkenen en de eisen van de KNVB.
 
Met de promotie van het eerste elftal naar de Tweede Divisie is de vereniging gebonden aan nieuwe licentie-eisen van de voetbalbond, waaronder het hebben van acht contractspelers (volgend Tweede Divisie-seizoen dertien) voor ten minste twaalf uur per week – en daarbij behorend wettelijk minimumloon. 
 
Foto: Orange Pictures.
 
Stichting Topvoetbal G.V.V.V.
Na een rondgang bij collega-clubs heeft G.V.V.V. in samenspraak met businessclub Vallei en Rijn plannen opgesteld voor het oprichten van de stichting Topvoetbal G.V.V.V. De stichting wordt verantwoordelijk voor de financiële huishouding en samenstelling van de A-selectie en de staf. 
 
De Algemene Ledenvergadering gaf unaniem toestemming voor het oprichten van de stichting, die onder eindverantwoordelijk van het bestuur van G.V.V.V. valt. De club gaat samen met businessclub Vallei en Rijn, dat een belangrijke samenwerkingspartner voor de vereniging blijft, de plannen verder uitvoeren.
 
 
Youri van Doorn nieuw bestuurslid
Youri van Doorn werd tevens door de ALV unaniem verkozen tot bestuurslid Communicatie en PR. De twintigjarige student communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede is daarmee het jongste bestuurslid uit de historie van de club.  G.V.V.V. hoopt in de toekomst meer talentvolle mensen aan onze club te binden. (Lees hier een introductie van Youri van Doorn)
 
Daarnaast heeft het bestuur de ambitie uitgesproken om de jeugdselectieteams naar een hoger niveau te tillen, de ontwikkeling van het meisjes- en damesvoetbal te bevorderen, seniorenvoetbal verder te ontwikkelen in combinatie met de jeugd, de besturing en organisatie van de club door te ontwikkelen en G.V.V.V. 1 op het hoogst mogelijke amateurniveau te laten acteren. In samenwerking met businessclub Vallei en Rijn wordt bovendien een commercieel team opgericht, dat de sponsorinkomsten in de toekomst moet vergroten. G.V.V.V. blijft tevens financieel gezond en hoopt samen met alle betrokkenen een nieuw mooi hoofdstuk toe te kunnen voegen aan de al rijke historie van de club.

 

Huishoudelijk Reglement

Tevens is het Huishoudelijk Reglement unaniem vastgesteld. Hierin staan het spel, de spelregels en de normen en waarden van onze club! Het huishoudelijk reglement zal dit seizoen nog verder worden aangevuld.