Uitbetaling rente obligatielening

10 mei 2017

Per 1 mei 2017 vervalt de eerste rentecoupon van de obligatielening die vorig jaar is uitgegeven.

 

Om aanspraak te maken op de uitbetaling van de rente over het afgelopen jaar kunt u de eerste rentecoupon, die aan de obligatie zit, uitknippen en afgeven bij de penningmeester op donderdagavond in de kantine vanaf 20:00 uur. Ook kunt u de rentecoupon in een envelop, voorzien van uw naam, deponeren in de brievenbus die bij de keuken/fanshop hangt.

 

Per 1 mei 2018 zullen de eerste obligaties worden uitgeloot en tot die tijd is er dus alleen sprake van een rentebetaling.