Wilfried Bruijnzeels stopt als secretaris

23 februari 2017

Begin deze week heeft Wilfried Bruijnzeels aan het bestuur kenbaar gemaakt dat hij, mede in verband met de drukke werkzaamheden binnen zijn eigen onderneming, vanaf 1 maart a.s. stopt met zijn rol als secretaris bij G.V.V.V. 

 

Met het aanleveren van de KNVB-zelfscan Infrastructuur 1 maart a.s. zit zijn taak en rol als secretaris er op. In mei 2015 heeft hij het bestuur van G.V.V.V. aangegeven dat hij vanuit de toenmalige vacante rol als secretaris graag vanuit zijn voetbal en zakelijke achtergrond een bijdrage wilde leveren aan de ontwikkeling van G.V.V.V.

 

Dit heeft geleid tot een 3-5 jaren plan, op zowel sportief als organisatorisch vlak, die tijdens de afgelopen ALV is goedgekeurd. Tevens heeft hij mede aan de basis gestaan van de nieuwe organisatiestructuur naar aanleiding van de vereiste KNVB-licentie eisen. Daarnaast is hij ook betrokken geweest bij het verkrijgen van het derde nieuwe kunstgrasveld (veld 3) in samenwerking met DOVO.

 

De eerste stappen in het veranderproces zijn gezet en hij blijft graag als supporter van G.V.V.V. betrokken bij de club.

 

Het bestuur dankt Wilfried voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van G.V.V.V.

 

Namens het Algemeen Bestuur,

 

Theo Leushuis (voorzitter)