Gerritsen tijdens ALV benoemd tot secretaris

24 oktober 2017
Erwin Gerritsen is maandagavond tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot secretaris. De leden gaven door middel van stemming goedkeuring aan de kandidaatstelling.
 
Gerritsen volgt na een stageperiode van enkele maanden Wilfried Bruijnzeels op, die in februari stopte met zijn functie als secretaris. 
 
De 46-jarige Gerritsen, woonachtig in Veenendaal, is al meerdere jaren als veiligheidscoördinator actief bij G.V.V.V. Hij blijft die functie combineren met zijn werk als secretaris. In het dagelijks leven is hij werkzaam als facilitair manager.
 
Decharge verleend
Tijdens de Ledenvergadering verleende de leden op advies van de kascommissie decharge aan het bestuur voor de jaarrekening. De kascommissie controleert steekproefsgewijs of er onregelmatigheden zijn aangetroffen in de rekening.
 
De vergadering stond verder in het teken van de licentievoorwaarden van de KNVB die voor G.V.V.V. als tweededivisieclub gelden. Het clubbestuur stelde tevreden vast dat de club aan bijna alle voorwaarden kan voldoen. Eisen op organisatorisch gebied moeten nog worden beoordeeld door de voetbalbond.
 
Plannen
Ook enkele initiatieven van diverse commissies werden voorgelegd aan de leden, die de mogelijkheid werd geboden om hun licht te laten schijnen over de voorgelegde plannen. Het bestuur werkt in samenwerking met de diverse commissies de plannen verder uit, waarover later dit jaar meer zal verschijnen op de clubkanalen.