Aanpassing kantineprijzen per februari

22 januari 2019

De recent door de regering ingevoerde BTW-verhoging (van 6% naar 9%) en de verhoogde inkoopprijzen van onze toeleveranciers maken het voor ons noodzakelijk de huidige prijzen van consumpties (bar en keuken) in de kantine te herzien.

 

Het bestuur heeft daarom besloten dat om bovengenoemde redenen een prijsverhoging voor diverse artikelen gaat gelden. Deze verhoging  zal per 01-02-2019 worden ingevoerd.