Contributieverhoging in nieuw seizoen

1 juli 2019

De Algemene Ledenvergadering van 22 oktober 2018 heeft het bestuur toestemming gegeven om de contributies voor het seizoen 2019/2020 te verhogen.

 

Het bestuur heeft getracht de verhoging zoveel als mogelijk te beperken. Helaas ontkomen we er niet aan om tot verhoging over te gaan. U kunt ons helpen om de contributies in de toekomst op gelijk niveau te houden, door u als vrijwilliger in te zetten om gezamenlijk de exploitatiekosten te minimaliseren. Iedereen kan een bijdrage leveren, alle hulp is welkom. 

 

Voor het seizoen 2019-2020 heeft het bestuur van G.V.V.V. de volgende contributies vastgesteld:

 

Senioren

€257,-  

Senioren 35+

€165,- 

Senioren niet spelend

€140,-

Junioren (JO14 t/m JO19)

€216,- 

Pupillen (JO7 t/m JO13)

€155,- 

Jong Blauw (spelend, 5-jarigen)

€155,-

Jong Blauw (niet-spelend, 0-4 jaar)

€34,-

Donateurs <16 jaar en >65 jaar

€100,-

Donateurs (16-65 jaar)

€130,-

Kledingplan

€20,-

 

Incasso van contributie

Per 1 juli 2019 zullen de contributies als volgt worden geïncasseerd:

Club Collect stuurt half juli de factuur. Na ontvangst factuur krijg je 14 dagen de tijd om de factuur zelf te betalen. Indien de factuur niet binnen 14 dagen door je is voldaan, dan zal er ieder kwartaal automatische incasso plaatsvinden. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen €1,- per kwartaal.

 

Ieder lid is er zelf verantwoordelijk voor dat G.V.V.V. de juiste contactgegevens heeft. Graag vragen wij jullie om je mobiele telefoonnummer en emailadres te updaten indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Neem hiervoor contact op met ledenadministratie@gvvv.nl.