Drie van de 5 Koninklijke onderscheidingen voor G.V.V.V.-ers

26 april 2019

In navolging van Chris Diepeveen, Guus Fennema, Gerard Heuvelman, Floris Hol, Gert van de Lagemaat, Matthy Spies en Cor Sukkel werden vandaag door burgemeester Gert-Jan Kats in een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis Bram Dekker, Jetse Reijenga en Geurt Valkenburg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Bram Dekker (71) is al vijftig lid van G.V.V.V. en is een zeer trouw supporter van ons vlaggenschip want hij slaat zelden een bezoek aan een thuis- of uitwedstrijd over. Dekker ontving zijn lintje vanwege zijn verdienste als vrijwilliger voor kerk, koor en blljartclub.
Bram Dekker was van 1983 tot 1987 ouderling en van 1990 tot 1994 diaken bij de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk. In de periode van 1998 tot 2014 is hij voorzitter geweest van de reiscommissie binnen het Ritmeester-Veenzangers Mannenkoor en onder zijn leiding heeft het koor verschillende buitenlandse koorreizen gemaakt. Voor het christelijk gemengd zangkoor Chrigeza was hij drie jaar secretaris, zes jaar penningmeester en vier jaar voorzitter.
Sinds 2012 is hij secretaris van Biljartvereniging De Duivenwal.Ook Jetse Reijenga (65) is zo’n trouwe aanhanger van het eerste elftal van G.V.V.V., en als directeur van IW4 zeer betrokken bij de Businessclub Vallei en Rijn. Reijenga kreeg zijn Koninklijke onderscheiding vanwege zijn inzet sinds 1980 voor mensen met een beperking, en is hij zeer betrokken bij de activiteiten van de personeelsvereniging Samos.
Sinds 1979 is hij vrijwilliger bij Watersportvereniging 'Midden Betuwe' Maurik. In de periode van 2004 tot 2009 was hij voorzitter van de vereniging. Tijdens deze periode heeft hij zich ingezet om het drijvende clubhuis opgenomen te krijgen in het bestemmingsplan.
Ook zit Jetse Reijenga ruim acht jaar in de steunfractie van de PvdA.  Geurt Valkenburg (64) is bijna vijftig jaar lid van G.V.V.V., voormalig stadionspeaker en schrijver van wedstrijdinfo’s. Hij volgt het wel en wee van ‘zijn’ voetbalclub nog steeds op de voet. Vanwege een vakantie kon Valkenburg niet aanwezig zijn bij de uitreiking van de onderscheiding. Burgemeester Kats heeft hem vanochtend telefonisch geïnformeerd over de benoeming. 
In de periode van 1996 tot 2018 was Geurt Valkenburg bestuurslid en adviseur van de vereniging Bedrijvenkring Veenendaal. In de periode van 1996 tot 2008 was hij bestuurslid en penningmeester van de Businessclub Vallei en Rijn. Sinds 2011 is hij voorzitter van de Stichting Vrienden van Buitenzorg en penningmeester voor de Stichting NN. Onder zijn leiding is het historische deel van de route voor de Koninklijke familie tijdens Koninginnedag 2012 ingericht. Ook is hij sinds 2008 lid van de Raad van Commissarissen van IW4.

De overige twee onderscheidingen werden uitgereikt aan de heren Cornelis Heikamp (75) en Henk van Blitterswijk (70).

Op deze plaats willen we namens alle G.V.V.V.-ers Bram Dekker, Jetse Reijenga en Geurt Valkenburg van harte feliciteren met deze zeer eervolle huldiging, want eveneens geldig is voor de andere twee ontvangers van de lintjes.

Bron: Veenendaalse Krant
Foto’s: Facebook