Extra informatieavond toekomstverkenning

12 juni 2019

LET OP: Extra voorlichtingsavond op vrijdag 14 juni!

 

Barry van de Lagemaat en Robert de Vries zijn enkele weken geleden begonnen aan hun nieuwe functie binnen G.V.V.V. Als interim-voorzitter en interim-penningmeester willen beide ambitieuze bestuurders samen met de betrokken leden van de vereniging nadenken over de toekomst van onze mooie club. 

 

G.V.V.V. is ruim een jaar geleden gestart met een Taskforce, waarin de strategie en de missie voor de komende jaren is besproken. Barry en Robert zijn al vanaf het begin nauw betrokken bij deze ontwikkelingen. “We willen een club zijn voor iedereen, van prestatie tot ontspanning. Daarvoor is de structuur van de vereniging aangepast en hebben we een nieuwe structuur neergezet waarbij we de taken over meerdere mensen verdelen. Dat betekent wel dat we een beroep doen op meer mensen om allemaal een klein beetje mee te helpen,” aldus de bestuurders.

 

Informatiebijeenkomst

Op vrijdagavond 14 juni organiseert het Algemeen Bestuur van G.V.V.V. een informatieavond voor iedereen die graag meedenkt over de toekomst van de club. Op deze avond lichten meerdere personen de doelstellingen toe en kan er gezamenlijk worden gekeken naar de voorgestelde ontwikkelingen. 

 

Bent u geïnteresseerd in het verkrijgen van meer informatie over de ontwikkelingen binnen de vereniging? U bent op deze avond van harte welkom om 19:30 uur in de ontvangstruimte van G.V.V.V. 

 

Enquête

Naast de informatiebijeenkomst nodigt het bestuur iedereen ook graag uit om middels een enquête te laten weten waar de sterktes en zwaktes van de vereniging liggen en bestaat de mogelijkheid om aan te geven of u geïnteresseerd bent in het verrichten van een rol in het commercieel team of binnen de jeugdopleiding. 

 

Help mee aan de ontwikkeling van G.V.V.V. door de enquête hier in te vullen.