G.V.V.V. zoekt een nieuwe penningmeester

1 augustus 2018

Het Algemeen Bestuur van de vereniging is de zoektocht gestart naar een nieuwe penningmeester. Henk Takken, momenteel penningmeester, heeft te kennen gegeven zichzelf niet herkiesbaar te stellen op de komende ledenvergadering in het najaar. 

 

G.V.V.V. is een grote en zeer actieve voetbalvereniging met ruim 1.100 leden en een eerste elftal dat uitkomt in de Tweede Divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. De vereniging heeft een trouwe achterban, een groot sponsornetwerk en diverse belangrijke stakeholders. 

 

Na twee termijnen in het Algemeen Bestuur heeft Henk Takken te kennen gegeven het stokje over te willen dragen aan een opvolger. De vereniging is Henk zeer erkentelijk voor zijn bewezen diensten en is blij dat hij, middels deze tijdige bekendmaking, de mogelijkheid creëert een opvolger goed in te werken. 

 

Functieprofiel

In onze nieuwe penningmeester zien wij iemand met een hbo-opleiding en ervaring op het gebied van financiële administratie. De werkzaamheden van de penningmeester bij voetbalvereniging G.V.V.V. zijn divers. Wij verwachten dat hij of zij zich, samen met interne en externe partijen, bezighoudt met:

  • Financiële administratie;
  • Ledenadministratie en contributie-inning;
  • Debiteurenbeheer;
  • Kascontrole bij thuiswedstrijden van het eerste elftal;
  • Opstellen begroting;
  • Vaststellen jaarstukken en verantwoording richting verenigingsleden, KNVB en verdere externe instanties;
  • Budgetbewaking. 

 

De financiële administratie wordt door een extern bureau verwerkt en de ledenadministratie wordt door een aparte commissie binnen de vereniging beheerd.

 

Positie in de club

De penningmeester maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en wordt geacht aanwezig te zijn bij bestuursvergaderingen, overleg met gemeente en andere partijen en besprekingen met businessclub Vallei & Rijn. Daarnaast is representatie richting andere vereniging gewenst.

 

Informatie en aanmelden

Bent u geïnteresseerd in deze functie, wenst u nadere inlichtingen of een informatief gesprek? Neem dan eens contact op met secretaris Erwin Gerritsen, via secretaris@gvvv.nl. Ook kunt u een van de andere bestuursleden benaderen op ons sportpark. 

 

Mocht u na het lezen van deze vacature wel geïnteresseerd zijn, maar niet volledig aan de vereisten voldoen? Wij kijken dan alsnog uit naar uw reactie. G.V.V.V. is continu op zoek naar mensen die de vereniging wil ondersteunen in haar werkzaamheden en uitvoering. Ook in deze gevallen kunt u zich tot de secretaris richten.