G.V.V.V. zoekt voorzitter en penningmeester

28 december 2018

Voetbalvereniging G.V.V.V. is voor het Algemeen Bestuur van de vereniging op zoek naar een voorzitter en penningmeester. Na het aftreden van Theo Leushuis en Henk Takken, is de club op zoek naar twee nieuwe kandidaten voor het bekleden van deze bestuursfuncties.

 

G.V.V.V. is een grote en zeer actieve voetbalvereniging met ruim 1.100 leden en een eerste elftal dat uitkomt in de Tweede Divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. De vereniging heeft een trouwe achterban, een groot sponsornetwerk en diverse belangrijke stakeholders. 

 

Het Algemeen Bestuur heeft voor beide functies een profiel samengesteld, waar de nieuwe voorzitter of penningmeester zich in moet kunnen vinden. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over deze nieuwe functie contact opnemen met interim-voorzitter Loek Budding (vtz@gvvv.nl) of secretaris Erwin Gerritsen (secretaris@gvvv.nl). Er kan tot uiterlijk 16 januari worden gereageerd op de vacatures.

 

Profielschets voorzitter

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Inspireert zijn/haar bestuursleden, leden en vrijwilligers;
 • Is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op allerlei gebieden waar G.V.V.V. mee te maken heeft en deelt deze met de bestuursleden;
 • Leidinggeven aan en toezicht houden op het verenigingsleven;
 • Coördineert, delegeert en stemt de activiteiten binnen de organisatie, bestuur G.V.V.V. en de commissies waar hij/zij verantwoordelijk voor is op elkaar af;
 • Zorgt voor een goede samenwerking met zowel interne (o.a. stichting Topvoetbal G.V.V.V.) als externe (o.a. gemeente, KNVB. Businessclub Vallei & Rijn en andere organisaties) partijen;
 • De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergaderingen leiden;
 • Verantwoordelijk voor de aansturing en besluitvorming van het Algemeen en Dagelijks Bestuur;
 • Verantwoordelijk voor uitvoering commercieel beleid;
 • Officieel woordvoerder van de vereniging;
 • Spreekbuis van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van G.V.V.V. en is duidelijk zichtbaar aanwezig binnen de club;
 • Bezoekt namens G.V.V.V. externe bijeenkomsten, vergaderingen, waar G.V.V.V. belang bij heeft, waar G.V.V.V. wordt verwacht;
 • Is ook duidelijk zichtbaar buiten de club;
 • In beginsel aanwezig zijn bij thuis (-en uit) wedstrijden 1e elftal voor representatie;
 • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar de leden en vrijwilligers van de vereniging.

 

Kennis en ervaring

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring binnen het verenigingsleven;
 • Financiële kennis en ervaring;
 • Commerciële kennis en ervaring;
 • Management en bestuurlijke ervaring.

 

Gedragscriteria/Competenties

 • Verbinder en samenwerkingsgericht (intern en extern);
 • Netwerker;
 • Sociaalvaardig;
 • Schriftelijk en verbaal communicatief;
 • Resultaatgericht.

 

Profielschets penningmeester

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging;
 • Financieel adviseur bestuur G.V.V.V.;
 • Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging;
 • Zorg dragen voor de financiële administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging. In dit kader verantwoordelijk voor afstemming met extern bureau dat financiële administratie verwerkt;
 • Kascontrole bij thuiswedstrijden van het eerste elftal;
 • Afhandeling facturering;
 • Crediteuren- en Debiteurenbeheer;
 • Budgetbewaking en periodiek (financiële) managementrapportages opleveren;
 • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen;
 • Belast met de ledenadministratie van de vereniging. In dit kader verantwoordelijk voor aansturing en afstemming met commissie ledenadministratie;
 • Wordt geacht aanwezig te zijn bij bestuursvergaderingen, overleg met gemeente en overige relevante partijen.

 

Kennis en ervaring

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring binnen het verenigingsleven;
 • Financiële kennis en ervaring;
 • Planning & control kennis en ervaring.

 

Gedragscriteria/Competenties

 • Analytisch;
 • Sociaalvaardig;
 • Schriftelijk en verbaal communicatief;
 • Resultaatgericht.