Algemene Ledenvergadering op 19 november

2 oktober 2019
De Algemene Ledenvergadering (ALV) voor alle leden van voetbalvereniging G.V.V.V. vindt dit jaar plaats op dinsdagavond 19 november. De ledenvergadering vangt aan om 19:30 uur, met een inloop vanaf 19:00 uur. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda.
 
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal het Algemeen Bestuur van G.V.V.V. onder andere een toelichting geven op het jaarverslag en de begroting voor het huidige seizoen. De volledige agenda van de ALV zal op een later tijdstip via deze website worden gepubliceerd.