In memoriam: Hennie Kampert (74)

23 juli 2019

Opnieuw hebben wij de droeve plicht u hierbij op de hoogte te brengen van het overlijden van een zeer trouw lid van onze vereniging. Hennie Kampert overleed hedenmorgen na een korte maar slopende ziekte op 74-jarige leeftijd.

Velen van u hebben het laatste decennia uit de handen van Hennie Kampert hun bestelde drankjes aan de bar ontvangen. Want Hennie was met grote regelmaat een zeer trouw medewerker van het bar- en keukenpersoneel. Dat deed hij met veel liefde en plezier en was altijd in voor een praatje, grapje of geintje.
Maar tevens was deze op en top blauwe vrijwilliger lid van de onderhoudsploeg. En of dat nog niet genoeg was, nam hij ook de fluit ter hand om wedstrijden in goede banen te leiden.

In zijn jongere jaren toen hij nog actief tegen een bal aantrapte maakte Hennie Kampert deel uit van het befaamde twaalfde elftal dat onder leiding van Zweer Smit de derde helft tot kunst verhief.
In november 2018 werd Hennie Kampert gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap van onze club.


Hennie Kampert, staand in het licht gekleurde colbert, tijdens de huldiging in 2018.

Met het heengaan van Hennie Kampert verliest G.V.V.V. een grote steunpilaar van het vrijwilligerskorps en was hij een voorbeeld voor velen hoe clubtrouw beleefd zou moeten worden.

Wij wensen namens geheel G.V.V.V. de hele familie Kampert en alle verdere nabestaanden heel veel sterkte toe in de komende tijd en willen hen bij deze van harte condoleren met het grote verlies.
 

 

Rouwkaart