Trainingsschema 2019-2020 bekend {Update}

30 juli 2019

De trainingstijden van alle teams zijn inmiddels bekend en door hier te klikken te vinden op te site. De trainingen voor niet-selectieteams vangen aan vanaf maandag 26 augustus. De selectieteams zijn al door hun trainer geïnformeerd wanneer zij starten.
De eerste beker- en competitiewedstrijden zijn op zaterdag 31 augustus.

 

Tijdens het seizoen kunnen zich wijzigingen voordoen in het trainingsschema, welke via de leiders en trainers gecommuniceerd zullen worden naar de spelers. Het is niet toegestaan om met een team op een ander tijdstip of ander veld te gaan trainen dan is aangegeven. Tevens is het niet toegestaan om met een team zomaar te gaan trainen, als het team niet is opgenomen in het schema.
Belangrijk is dus dat er overleg plaats dient te vinden met het jeugdbestuur; Gert van de Haar, (jeugdwedstrijden@gvvv.nl) alvorens op eigen initiatief zaken te regelen.
 

Voor de trainingen gelden de volgende afspraken:

·         Trainers dienen zich te houden aan de veldindeling, op tijd te beginnen en op tijd het veld te verlaten.

·         Teams kunnen het veld op als het voorgaande team het veld heeft verlaten en mogen zich niet ophouden op het veld.


Gebruik voetbalmaterialen:

De trainers zorgen ervoor dat alle materialen die zijn meegenomen voor de training, na afloop van de training:
 

·         Worden overgedragen aan de trainer van de volgende groep of;

·         Persoonlijk worden ingeleverd bij de terreinmeester;

·         Terug worden gezet op de plaats waar deze vandaan zijn gehaald;

·         Doelen die niet meer gebruikt worden na de training dienen op de aangegeven plaatsen buiten het veld geplaatst te worden.
 

De verantwoordelijkheid voor de materialen ligt altijd bij de trainers. Als er na de training materialen worden vermist, moet dit altijd worden gemeld bij de terreinmeester. De terreinmeester zal de vermissing registreren. De trainers letten er tijdens de training op dat spelers ballen direct weer ophalen. De terreinmeester mag alleen trainingsballen meegeven aan de trainers, dus niet aan spelers.
 

Gebruik kleedlokalen:

Bij de terreinmeester staan de indelingen van de kleedlokalen aangegeven. De leiding van ieder team is verantwoordelijk dat het kleedlokaal na afloop netjes achtergelaten wordt en dat de vloer schoon- en droog gemaakt is. Na afloop van de trainingen dienen de kleedlokalen na maximaal 35 minuten schoon achtergelaten worden. Ten alle tijden blijven de trainers en leiders verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers in het kleedlokaal en het schoon achterlaten.
 

Wij wensen alle teams veel trainingsplezier toe.
 

Met vriendelijke groet,

Gert van de Haar
Wedstrijdsecretaris Jeugd G.V.V.V.
Email: Jeugdwedstrijden@gvvv.nl