De ideale mix van hobby en baan

1 februari 2014

Bart Hulsbos heeft zijn contract bij G.V.V.V. met twee jaar verlengd. Hij koestert ook zijn nieuwe baan.


VEENENDAAL – Hij is blij dat hij er bij G.V.V.V. na deze competitie nog twee jaar aan vastknoopt. Het ge­voel van Bart Hulsbos (30), de cen­trale verdediger van de Veenen­daalse topklasser, zei dat hij in Veenendaal moest blijven.
„Ik had geen zin om naar een an­dere club uit te zien, ook omdat ik vind dat ik nog van waarde voor G.V.V.V. kan zijn. Bovendien voel ik me op mijn gemak de sfeer bij de club spreekt me aan.
We hebben een leuke spelers­groep, fanatieke supporters en we voetballen op hoog niveau.
Voor mij belangrijke factoren”, reageert Hulsbos.

Voetbal neemt bij Hulsbos een prominente plaats in. „Het is een onderdeel van mijn leven. Binnen ons gezin weten ze niet anders, dan dat ik drie keer per week train en op zaterdag een wed­strijd speel. Het hoort erbij, nie­mand heeft er een probleem mee. Ook belangrijk om te weten dat het thuisfront achter mij staat.”

 

Bart Hulsbos heeft het goed naar zijn zin bij G.V.V.V. De centrale verdediger speelt nog zeker twee seizoenen in Veenendaal. Foto: Herman Stöver

 

Hulsbos verkeert in de gelukkige omstandigheid dat hij ook in het dagelijkse leven met sport te ma­ken heeft. „Ik heb een hbo-oplei­ding sporteconomie gedaan en liep daarvoor stage op de maat­schappelijke afdeling van Ajax.”
„Het was mijn bedoeling met die opleiding een baan te zoeken, maar dat kwam er eerst niet van.
Ik kwam in de uitvaartverzekerin­gen terecht, totdat ik vorig jaar een vacature ontdekte bij de stich­ting Meer dan Voetbal. Daarop heb ik geschreven en werd aange­nomen. Op het KNVB-centrum in Zeist doe ik bij de stichting communicatie en marketing.”

„Meer dan Voetbal is in 2004 op­gericht door de KNVB samen met de clubs uit de eredivisie en eer­ste divisie, met als doel de kracht van het voetbal in te zetten voor een sterkere samenleving. Dat is gebeurd aan de hand van allerlei projecten. Alle bvo’s zijn tegen­woordig maatschappelijk betrok­ken en ook veel amateurclubs zijn die richting ingeslagen. Een bij­zonder gunstige ontwikkeling”, vertelt Hulsbos enthousiast.

„Tegenwoordig dragen wij ideeën aan en begeleiden we clubs in de uitvoering van projecten. Dat kan zijn van het stimuleren van sport voor ouderen, bijvoorbeeld wal­king voetbal of werkloze jongeren proberen te re-integreren. Er zijn legio mogelijkheden. En de prak­tijk leert dat het werkt, dat is het mooie. Laat clubs, die interesse hebben maar contact met ons op­nemen. We helpen graag.”

Door zijn werk staat hij anders in het veld, vertelt Hulsbos. „Fair play, sportiviteit en respect voor scheidsrechter en tegenstander zijn voor mij belangrijker gewor­den. Niet dat ik ineens het braafste jongetje van de klas ben ge­worden, maar ik ben over bepaal­de zaken anders gaan denken.”

 

Door: Eit Hendriks