Terschegget is realist

25 juli 2013

G.V.V.V. is begonnen aan de voorbereiding op de nieuwe competitie en wil opnieuw een rol van betekenis spelen.

 

VEENENDAAL – Roy Terschegget is het Dreh- und Angelpunkt van top­klasser G.V.V.V. De begaafde mid­denvelder is wars van dikdoenerij en heeft een broertje dood aan op­scheppers. Maar de geboren Blau­we uit Veenendaal denkt wel dat G.V.V.V. weer mee gaat doen in de strijd om de bovenste plaatsen in de zaterdagtopklasse.

„Ik zeg niet dat we kampioen wor­den, laat dat duidelijk zijn. Maar ik ben er van overtuigd dat we de kwaliteit in huis hebben om op­nieuw een rol van betekenis te spelen. We hebben een ingespeeld team, waarvan de kern al jaren met elkaar voetbalt. In onze twee voorgaande jaren in de top­klasse eindigden we als vijfde en derde. Dat zegt wel iets over onze kracht”, vertelde de 26-jarige Ter­schegget maandagavond, na af­loop van de eerste training.

Met hetzelfde optimisme voor­spelde Terschegget in beide voor­gaande jaren ook al het goede presteren van zijn ploeg. Zijn voorspellingen kwamen steeds uit. „Ik noem het geen optimis­me, maar realisme, gebaseerd op de mogelijkheden van ons elftal.

Dat we het laatste stapje niet kon­den maken, had meerdere oorza­ken. Aan het einde van vorig sei­zoen werd de basis te klein, door een aantal langdurige blessures.

We kwamen in kwalitatief op­zicht mensen tekort om iedere week met het sterkst mogelijke elftal te spelen. Jongens die aan rust toe waren, waren genood­zaakt steeds te spelen. Vergeet niet dat we bijna veertig wedstrij­den moesten voetballen.”

Voor komend seizoen ziet Ter­schegget op dat punt verbeterin­gen. „Michiel van der Valk en Mar­tin van Eck zijn hersteld van hun blessures. Joey Snijders is terugge­keerd en zijn creativiteit moet im­pulsen aan onze voorhoede ge­ven. Met de twee nieuwe jongens (Rick van der Eerden en Sherwin Grot, red.) erbij zijn we in aanval­lend opzicht beter geworden, denk ik.”

Een ander aspect, dat G.V.V.V. in Terscheggets ogen sterk maakt, is de goede onderlinge sfeer. „We zijn bovendien herkenbaar voor onze supporters, omdat we al zo lang samen spelen. Dat schept een band, waardoor de supporters­schare de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Kijk alleen vanavond al naar het spektakel. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Een honderdtal fans had inder­daad voor een feestje gezorgd, in­clusief een confettiregen en een dj, die de training muzikaal omlijstte. Het moet de opmaat zijn voor een geslaagd seizoen.

 

Roy Terschegget zoekt wat verkoeling tijdens de eerste training van G.V.V.V. De middenvelder ziet weer kansen voor de Veenendalers. De dan nog ‘gezonde’ Niels Willmse kijkt aandachtig toe.

Foto: Herman Stöver.

 

Niels Willemse haakt weer geblesseerd af

 

VEENENDAAL – Als een zielig hoop­je mens zat Niels Willemse (27) maandagavond, na afloop van de eerste training van G.V.V.V., op een stoel voor de kleedkamer. Hij baal­de opzichtig, want de doelman van de Veenendaalse topklasser moest halverwege de training ge­blesseerd afhaken.

„Waardeloos”, foeterde Willemse, „dat me dit nu weer moet overko­men. Ik heb er zo lang en zo hard voor getraind om te herstellen van mijn knieblessure (inge­scheurde kniebanden, red.) en dan raak ik op de eerste training al weer geblesseerd.”

Willemse had zich gefocust op de tweestrijd met concurrent Johan Jansen. Wilde de basisplaats te­rug, die hij eerder aan Jansen had moeten afstaan, maar dacht die kans in rook te zien opgaan.

Fysiotherapeut Seger Oudshoorn bekommerde zich intussen om Willemse. „Het is deze keer de kuit, misschien een spierscheu­ring”, dacht de goalie. „Ik schoot een bal weg en plotseling voelde ik een pijnscheut in mijn kuit. Dacht dat iemand er iets tegenaan had gegooid. Dat bleek niet het ge­val, maar ik kon geen meter meer lopen. Ik hoop echt dat het geen langdurige kwestie wordt, want ik wil dolgraag weer spelen.”

 

Auteur: Eit Hendriks