Assink met G.V.V.V. op zoek naar winstpartij

30 augustus 2014

VEENENDAAL – De valse competi­tiestart (4-2 verlies bij Schevenin­gen) van vorige week is hard aange­komen in het kamp van G.V.V.V.
Vooral over de wijze waarop de ne­derlaag tot stand kwam, heerste de hele week onvrede bij de Veenen­daalse topklasser.

„Als je in een kwartier tijd de wedstrijd verkwanselt door dom­me fouten en daardoor drie doel­punten om de oren krijgt, lijkt het me logisch dat je daar niet ge­makkelijk over heen stapt”, stelt trainer Erik Assink.
Op de vraag wat de beste remedie is om de nare smaak van de neder­laag weg te spoelen, luidt het nuchtere antwoord van Assink: „Doelpunten maken en winnen.” Daar voegde coach nog aan toe: „Kansen creëren we elke wed­strijd voldoende, aan het afmaken daarvan schort hij nogal eens.”

Vandaag ontvangt G.V.V.V. Baren­drecht op Panhuis. Tegen de ploeg van trainer Jack van den Berg, hij staat al negen jaar aan het roer bij Barendrecht, kan G.V.V.V. zijn gram halen.
De Barendrechters zijn er in de topklasse vanaf het eerste uur (sei­zoen 2010/2011) bij en kenden al­leen in het tweede jaar proble­men. Door het opstellen van de ongerechtigde Marvin van der Pluijm in het duel thuis tegen G.V.V.V. (3-3), kreeg Barendrecht zes punten in mindering en red­de ternauwernood het vege lijf.

De onderlinge resultaten van de wedstrijden in de topklasse spre­ken in het voordeel van G.V.V.V. Op het gelijkspel in 2011/2012 na wonnen de Veenendalers alle duels. Assink wil die lijn vanmiddag graag doortrekken, maar be­seft dat resultaten uit het verle­den geen garantie voor de toe­komst bieden. „We zullen vol aan de bak moe­ten om een goed resultaat neer te zetten en kunnen ons geen on­achtzaamheden veroorloven, laat dat duidelijk zijn. Favoriet zijn is mooi, maar dat moet je ook kun­nen waarmaken.”

 

G.V.V.V.-Barendrecht (14.30 uur, sportpark Panhuis in Veenendaal). G.V.V.V., geblesseerd: niemand.

 

Door: Eit Hendriks