Erik Assink bevindt zich in spagaathouding

13 december 2014

VEENENDAAL – Doet-ie het of doet-ie het niet. Dat vragen spe­lers en clubleiding van G.V.V.V. zich af. Blijft Erik Assink en is hij volgend seizoen ook trainer van de Veenendaalse club of zoekt hij na vijf jaar elders zijn geluk?
Assink geeft daarover volgende week uitsluitsel. Hij tilt zijn beslis­sing over de wedstrijd van van­daag tegen Barendrecht heen, maar wil, voordat hij eind volgen­de week op wintersport gaat, de club wel uitsluitsel geven.

G.V.V.V.-trainer Erik Assink (r.) twijfelt nog of hij na vijf jaar wil doorgaan op sportpark Panhuis. Foto: Herman Stöver

Op dit moment is Assink er nog niet uit. „Het hart wil wel, want ik werk zeer plezierig bij G.V.V.V.. Ik krijg van iedereen veel vrijheid in mijn doen en laten. Van de technische commissie heb ik be­grepen dat zij, maar ook de spe­lers graag verder willen. Maar de ratio in me vraagt zich ook af of de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is. Of de lakens niet verfrist moeten worden.”

Het is een dilemma, waar Assink mee worstelt, geeft hij toe. „Ik wil een zuivere afweging maken. Voor mezelf, maar ook ten opzich­te van de club. Niemand is er bij gebaat als later blijkt dat we beter hadden kunnen stoppen. Nu gaan we nog uitermate prettig met el­kaar om. Maar er kunnen ook an­dere tijden aanbreken. Ik ben te­veel aan de club gehecht geraakt om ze eventueel met een finan­ciële erfenis op te zadelen.”
Het tekent de betrokkenheid van Assink bij G.V.V.V. Ruwe bolster, blanke pit. Verkondigt altijd on­omwonden zijn mening, direct en zonder voorbehoud. Maar is achter die ogenschijnlijke zelfver­zekerdheid ook een gevoelsmens.

Assink heeft dus zijn twijfels en bevindt zich in een spagaathou­ding. Want hij kijkt niet alleen naar de resultaten uit het heden en verleden, maar weet ook dat volgend seizoen cruciaal is om een plek in de nieuw te vormen landelijke klasse te bemachtigen. Daar wil Assink maar wat graag zijn steentje aan bijdragen.
Maar dan moet hij volgend sei­zoen ook het materiaal hebben, waarmee hij die doelstelling kan waarmaken. Het is een ander be­langrijk facet, dat eveneens mee­speelt in zijn besluitvorming.

„Na Barendrecht zet ik alles nog een keer op een rij en neem een weloverwogen besluit. Op dit mo­ment ben ik nog veel meer met de wedstrijd bezig. Aan het puzze­len in welke opstelling ik het elf­tal het veld moet insturen. We kampen met blessures en schor­singen. Dus wordt het een hele toer om in Barendrecht een goed resultaat neer te zetten.”

Barendrecht-G.V.V.V. (14.30 uur, sportpark De Bongerd, Barend­recht).

G.V.V.V., geblesseerd:
Danny de Leeuw (lies), Sherwin Grot (hak). Geschorst: Rodny Hofman, Wilco den Hartog.


Door: Eit Hendriks