G.V.V.V. achter plannen voor landelijke divisie

25 oktober 2014

VEENENDAAL – G.V.V.V. staat niet on­welwillend tegenover de vorming van een tweede divisie tussen de topklasse en de eerste divisie. Maar daaraan zijn voor de Veenen­daalse topklasser wel voorwaar­den verbonden. Interim-voorzitter Theo Leushuis verwoordt de visie van G.V.V.V.

„Die voorwaarden zijn onlangs opge­steld in een vergadering van de clubs uit de topklasse en hebben te maken met diverse zaken, zoals het aantal verplichte contractspe­lers, het instromen van beloften­teams uit het betaalde voetbal, promotie- degradatieregelingen, de afwijzing van een tussentijdse transferperiode en een gefaseerde invoering van organisatorische voorwaarden. Als de KNVB ons daarin tegemoet komt, kan wat G.V.V.V. betreft de landelijke divi­sie, zoals de KNVB de nieuwe klasse noemt, er komen.”

Volgens Leushuis gaat de stuur­groep van de topklasse in overleg met de KNVB, waarna het invoeren van een nieuwe voetbalpira­mide begin december als agenda­punt mee kan naar de Bondsraad.
„De KNVB heeft zich de laatste tijd veel flexibeler opgesteld, waar­door veel tegenstand bij de clubs is weggenomen. Een goede zaak”, meent Leushuis.


Door: Eit Hendriks