Historische dag voor de KNVB

3 december 2014

Ruime meerderheid stemt tijdens de bondsvergadering voor nieuwe opzet piramide. Slechts drie profclubs tegen.
 

ZEIST – De leden van de bondsver­gadering van de KNVB hebben gisteravond met overgrote meer­derheid (93,3%) gestemd voor de nieuwe opzet van de voetbal­piramide in Nederland. Dat bete­kent dat er verplichte promotie en degradatie komt tussen het amateurvoetbal en de profs, er een nieuwe landelijke divisie on­der de eerste divisie wordt inge­voerd en dat de beloftenteams na komend seizoen instromen.

Michael van Praag sprak van een historische beslissing. „Dit is de uitkomst van jarenlange gesprek­ken”, zei de bondsvoorzitter van de KNVB. „Deze open structuur is van vitaal belang voor de toe­komst van het Nederlandse voet­bal. Amateurs en profs hebben de gezamenlijke taak om talent tot wasdom te laten komen, zoals clubs van een vijfdeklasser moe­ten kunnen uitgroeien tot een ere­divisieclub.”

Nederland was tot gisteravond het enige Europese land waar zo’n open structuur niet bestond. Dat was een doorn in het oog van de UEFA, de Europese voetbal­bond. Die drong jarenlang aan op verandering. Dat voorstel stuitte aanvankelijk vooral op weerstand bij de amateurs. In tal van com­missies is er jarenlang aan de voet­balpiramide gewerkt.
 


Zo gaat de nieuwe voetbalpiramide er uit zien in aan het begin van het seizoen 2016 - 2017. Bron: KNVB

Van de zestig stemgerechtigden, dertig uit het betaalde voetbal en dertig van de amateurs, stemden FC Den Bosch, Sparta en FC Dord­recht tegen. FC Volendam stemde niet. De vier clubs zouden niet achter het plan staan, omdat de huidige proef in de eerste divisie (met Achilles’29 en de beloften­teams van Ajax, PSV en Twente) nog niet is geëvalueerd.

Nieuw is dat het amateurvoetbal een eigen licentiesysteem krijgt. Clubs in de nieuw te vormen lan­delijke divisie moeten acht spe­lers onder contract hebben op ba­sis van het minumumloon voor een twaalfurige werkweek. Ama­teurclubs krijgen na een eventue­le promotie vier jaar de tijd om aan de licentievoorwaarden van het betaalde voetbal te voldoen.

Betaald voetbalclubs hebben tot 1 maart de tijd om hun beloften­team voor de piramide in te schrij­ven. Duidelijk is dat lang niet alle clubs dat zullen doen, omdat er nogal wat kosten aan verbonden zijn. Daarom blijft er op maandag een competitie voor tweede elftal­len bestaan, waaraan in elk geval Heracles zal deelnemen.

De KNVB heeft haar medewer­king toegezegd aan een vijfjaren­plan voor de eerste divisie. Samen met de clubs wordt in het ‘Master­plan Jupiler League’ bekeken op welke wijze het mogelijk is meer inkomsten te verwerven. De teams uit de eerste divisie gingen overstag omdat er mogelijk paal en perk gesteld wordt aan het aan­tal beloftenteams in de eerste divi­sie. Dat zou na de evaluatie aan het einde van het seizoen, waar ook supporters bij betrokken wor­den, wel eens op ‘maximaal drie’ gesteld kunnen worden.
 

Door: Wilber Hack

Gerelateerd artikel: Wankele basis voetbalpiramide
Gerelateerd artikel op de website Voetbal Op ZaterdagKNVB kan slapen op nieuwe voetbalpiramide