Voetbalpiramide is mislukt

5 maart 2015

Maar liefst twintig profclubs spelen met hun beloftenteams liever in de vertrouwde gesloten competitie.

DOETINCHEM – De KNVB maakte gisteren bekend dat slechts tien clubs hun beloftenteam voor ko­mend seizoen hebben ingeschre­ven voor de voetbalpiramide, die in het seizoen 2016/2017 moet zor­gen voor de doorstroming van tweede elftallen in de nieuw op te richten landelijke divisie en topklassen. Van 20 clubs kreeg de bond nul op het rekest.

Het zeer lage aantal inschrijvin­gen (AZ, FC Groningen, FC Utrecht, Vitesse, Achilles’29, Al­mere City, Brabant United, De Graafschap, Sparta en FC Volen­dam doen mee) moet een klap in het gezicht zijn van de KNVB, want de bond had op 22 deelne­mers gerekend om de voetbalpira­mide in het seizoen 2016/2017 vol te krijgen. Vier beloftenteams moesten instromen in de landelij­ke divisie, acht in de twee topklas­sen (vier op zaterdag, vier op zon­dag) en tien in de zes hoofdklas­sen. Jong Ajax, Jong FC Twente en Jong PSV komen al twee seizoe­nen uit in de eerste divisie.

Met tien clubs wordt enkel de lan­delijke divisie gevuld, de overige zes beloftenteams lijken nu al ze­ker van een plek in de topklasse.
In augustus 2016 zal geen enkel beloftenteam instromen in de hoofdklasse, want er is eenvoudig­weg te weinig animo.
Alhoewel tweederde van de clubs niet deelneemt en veelal op maan­dagavond een ‘gesloten competi­tie’ zonder promotie af gaat wer­ken met de beloften, toonde de KNVB zich op haar website tevre­den. „Het aantal inschrijvingen toont de meerwaarde van een open competitiestructuur aan, waarbij de beste spelers van Ne­derland tegen elkaar voetballen, zonder gehinderd te worden door een kunstmatige scheiding tussen top- en breedtesport.”

Het is niet meer of minder dan een staaltje geregisseerde propa­ganda. Onder aanvoering van Feyenoord - de Rotterdammers werden geweigerd met hun belof­tenteam in de eerste divisie en be­gonnen toen een succesvolle lob­by - zien veel clubs deelname van­af augustus 2016 niet zitten.
Daar zijn verschillende redenen voor aan te voeren. Ten eerste moet een deelnemer aan de voet­balpiramide veel meer spelers op­nemen in het beloftenteam. De kans is erg groot dat zowel de hoofdmacht, de beloften als de A-junioren in hetzelfde weekein­de spelen. Spelers ‘lenen’ is er dus niet meer bij. Ook wil de KNVB dat beloftenteams in de landelijke divisie of topklasse een verplicht aantal spelers onder contract neemt. Dat kost geld en dat heb­ben de meeste clubs, zeker in de eerste divisie, niet.

Verder is er nog de veldenproble­matiek. Clubs zonder kunstgras, zoals De Graafschap, zullen niet terecht kunnen in het stadion.
Dan is de kans groot dat het veld kapot wordt gelopen, zoals nu bij FC Twente. Uitwijken naar een amateurclub kost geld en is vaak onmogelijk omdat de amateurs in het weekeinde zelf spelen.
Om al die redenen gaan al die af­zeggers liever op maandagavond onderling spelen, zonder welke verplichting dan ook. De KNVB zit dan ook met een groot pro­bleem, hoe graag ze in Zeist dat ook bagatelliseren.

Toen de voetbalpiramide op 2 de­cember z’n beslag kreeg, repte di­recteur Bert van Oostveen van de KNVB van een ‘historische dag’.
Daar is exact drie maanden later weinig van over. Van Oostveen c.s. zijn door 25 clubs schaakmat gezet. De bond trekt graag een ver­gelijk met Duitsland, maar bij on­ze Oosterburen doen alle beloften­teams wél mee.

Door: Raymond Willemsen

Lees ook!!!

CV Topklasse wil gesprek over Landelijke Divisie (Bron: topklasser.nl),
een Column met als titel “De Koninklijke Nederlandse Verdraai Bond(Bron: topklasse.com) en
Tien beloftenteams gaan met de amateurs meedoen (Bron: VoetbalOpZaterdag.com)

Gerelateerde artikelen op deze website:
Wankele basis voetbalpiramide
Historische dag voor de KNVB
G.V.V.V. achter plannen voor landelijke divisie