Informatie

HET DOEL VAN OPLEIDEN IS NIÉT "KAMPIOEN WORDEN"
Het belang van het individu moet centraal staan in de voetbalsport bij G.V.V.V. in al haar verschijningsvormen. Het laatste gedeelte van deze zin staat in de statuten van de KNVB. Deze missie zou in het beleidsplan van elke vereniging moeten staan die pretendeert aan opleiding te doen. In dit beleid zou minimaal een visie op voetballen en een visie op leren voetballen opgenomen moeten zijn.
 
De KNVB onderkent ook de noodzaak om na te denken over de toekomst van het jeugdvoetbal. Zij organiseren diverse avonden om clubs uit het amateurvoetbal met de neus dezelfde kant op te krijgen, met als uitgangspunt om met elkaar te komen tot meer voetballers die langer (in diverse rollen) aan de club verbonden zijn. Op zich een loffelijk streven, en in de toekomst en absoluut ‘must’, maar nu nog een heikele onderneming in een sportsamenleving die nog teveel op eigen belangen gericht is.
 
Daarnaast is het ook zo dat de grote broeders uit het betaalde voetbal een totaal andere visie hanteren, die haaks staan op die van de amateurs. Vooral op het gebied van breedtesport en topsport liggen de visies nog mijlenver uit elkaar. 
 
 
Opleiden bij G.V.V.V. wat betekent dit?
Voor iedere amateurclub is het van belang om te weten wat je met je jeugdafdeling wil bereiken. Is het van ‘levensbelang’ om hoog te spelen met je jeugdelftallen?
 
Bij G.V.V.V. is onze visie gestoeld op twee uitgangspunten, te weten:
- het belang van het individu goed in de gaten houden.
- de jeugdteams (1ste selecties junioren) zo hoog mogelijk te laten acteren.
 
Dit om een doorstroming naar het 1e of 2e elftal te waarborgen. Kampioen worden is mooi maar voorwaarden scheppen om individueel beter te presteren blijft de kern van het beleid. Daarin speelt de rol van interne- en externe scouting een hele belangrijke rol. Sinds jaren was dit reeds een vaste taak binnen de technische staf, maar sinds het seizoen 2006-2007 wordt daar veel aandacht aan gegeven. De uitkomst is dat er nu met regelmaat jeugdspelers naar de hoofdmacht doorschuiven, en tevens jeugdspelers in de B-selectie van de senioren uitkomen. Als voorbereiding naar de selecties van de senioren nemen regelmatig jeugdspelers deel aan de activiteiten van Jong G.V.V.V., die met regelmaat tegen andere verenigingen uitkomen.
 
De jeugdopleiding van G.V.V.V. draagt sinds medio 2017 het KNVB-certificaat 'lokale jeugdpopleiding'
 
Hoe verder?
Om continuïteit te waarborgen is het wellicht verstandig, misschien zelfs noodzakelijk, om met andere clubs om tafel te gaan zitten. Daarin kan de KNVB als ondersteuner een belangrijke rol vervullen. In de vorm van een regiocoach, die helpt bij onder meer het organiseren van clusterbijeenkomsten en informatie doorgeeft die is ontwikkeld op basis van breed onderzoek en veel historie. De rol van de clubs is dan om te zorgen voor een goede teamindeling (goede scouting). Goede begeleiding in samenwerking met school en ouders. Het gaat hier dan vooral om het ondersteunen van gemotiveerde voetballende kinderen. Het relativeren van winst, verlies en individuele prestaties. Er is echter nog een lange weg te gaan.
 
G.V.V.V. gericht op de toekomst
G.V.V.V. is op de goede weg, maar dat betekent niet dat we kunnen blijven stilstaan. Stilstand is achteruitgang. Voor de selectieteams van de junioren worden trainers aangesteld die hun sporen reeds hebben verdiend en gediplomeerd zijn op het juiste niveau. Ook voor de overige teams is volop aandacht, en worden trainers opgeleid voor de diverse leeftijdscategorieën.
 
De jeugdafdeling van G.V.V.V. kijkt daarom met een gerust hart uit naar de toekomst.