Interne scouting


Inleiding
Bij G.V.V.V. zijn we dit seizoen gestart met een intern scoutingsteam. Alle leden van het interne scoutingsteam hebben een goed voetbaltechnisch inzicht, o.a. opgedaan door voetbalopleiding via KNVB, andere gecertificeerde opleiding of door ervaring als (oud) selectievoetballer.
De interne scouting is binnen de jeugdafdeling van G.V.V.V. een belangrijk onderdeel van de jeugdopleiding. Naast de genoemde interne scouts wordt er natuurlijk ook actief gekeken door de trainers van de diverse selectieteams en overige trainers.
 
Doel
Het doel van de interne jeugdscouting is om naast de ontwikkeling van de selectiespelers de doorstroming van niet-selectiespelers naar selectieteams te bevorderen en de ontwikkeling van niet-selectiespelers te blijven volgen.
Naast het scouten van O8 t/m O12, omdat deze groep zowel als gevolg van de overstap van een klein naar een groot veld, alsook op het fysieke vlak een grote verandering doormaakt, kijken we ook naar O13 t/m O19. Vooral voor O8 t/m O12 geldt hoe eerder een talent wordt opgespoord hoe beter de opleiding vorm kan krijgen. Binnen de doelstelling van G.V.V.V. om met zelf opgeleide spelers zo hoog mogelijk te spelen, is het van belang dat talentjes zo goed mogelijk worden opgeleid en klaargestoomd voor het grotere werk.
Vooral voor de oudere leeftijdscategorieën hebben de (hoofd)trainers van de betreffende leeftijdscategorie normaliter al een totaaloverzicht. Nieuwe trainers worden hierover geïnformeerd. Ook merken de interne scouts hiaten op in het door G.V.V.V. gevoerde selectiebeleid. Met andere woorden: zij kunnen constateren dat spelers in een te laag, of te hoog, team spelen dan op basis van hun capaciteiten logisch zou zijn. Ook gaan de interne scouts kijken bij de trainingen van Jong Blauw (O6 en O7) wellicht zitten daar spelertjes in die al naar O8 kunnen.
 
Taken
De interne scouts houden zich tijdens het lopende seizoen ook bezig met zoeken naar talentvolle spelers die de technische, tactische en sociale vaardigheden bezitten om als selectiespeler te (kunnen) fungeren. Hiervoor bezoeken de interne scouts vooral wedstrijden, maar ook trainingen van de niet-selectieteams. Gedurende het seizoen worden de niet-selectieteams meerdere malen bezocht waardoor er een algemene indruk verkregen wordt van het team en de individuele spelers van dat team.
Als er naar de mening van de interne scouts spelers opvallen worden die genoteerd. Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en zijn alleen bedoeld voor de interne organisatie. Wellicht heeft u de interne scouts al eens aangetroffen langs de lijn die het een en ander noteren en misschien hebben zij al eens gevraagd naar een naam van een speler.
 
Spelervolgformulier
De door de interne scouts 'gescoute' spelers maken het seizoen af in het team waarin zij op dat moment spelen. Eventueel kunnen deze talentvolle spelers extra (selectie) training krijgen aangeboden en in uitzonderlijke gevallen worden overgeheveld naar een selectieteam.
Een andere manier om de ontwikkelingen en voetbalkwaliteiten van de individuele jeugdspelers in beeld te brengen én te houden is het spelervolgformulier. Ook hier zijn we dit seizoen mee begonnen. Weliswaar mondjesmaat, dat wil zeggen op beperkte schaal en nog niet voor elke speler.
In de toekomst willen we dit voor alle spelers realiseren. Met het (digitale) spelervolgformulier houdt G.V.V.V. een beknopt overzicht bij van de individuele jeugdspeler. De trainer en/of teamleiders van elk team vullen dit jaarlijks in. Het spelervolgformulier richt zich uitsluitend op voetbal gerelateerde onderwerpen. De ingevulde formulieren worden bewaard en kunnen worden gebruikt bij overdracht naar de nieuwe selectietrainers en trainers van de overige teams. Deze gegevens en de informatie verkregen van de interne scouts worden o.a. gebruikt bij het samenstellen van de teams voor het nieuwe seizoen.
 
Jacko Stuivenberg,
 
Hoofd Jeugdopleiding G.V.V.V.