Wedstrijdverslagen jeugd (uitleg)

26 oktober 2013

Op verzoek van het jeugdbestuur i.c. alle betrokkenen van deze grote afdeling van onze voetbalclub, was er de wens bij de lancering van deze nieuwe website, dat alle teams/elftallen de mogelijkheid zouden krijgen om wedstrijdverslagen van hun teams te plaatsen.

Omdat half april van dit jaar de lancering plaatsvond en het seizoen dus ook al bijna ten einde was gekomen is daar toen logischerwijs door de betrokkenen nauwelijks gebruik meer van gemaakt.

 

Maar bij de start van jaargang 2013-2014 zijn er na een aarzelend begin steeds meer ouders, trainers, begeleiders, supporters etc. en zelfs spelers enthousiast geraakt om de wetenswaardigheden van hun team op de zaterdagen, via het ter hand nemen van het toetsenbord, en via het world wide web aan de ‘wereld’ kenbaar te maken.

En zoals wel vaker, als er een schaap over de dam is, volgen er meer.
 

De webredactie en hopelijk u als lezer ook, juichen die initiatieven natuurlijk van harte toe. Want ons vijf man sterke team kan lang niet alles coveren wat er binnen G.V.V.V. gebeurt en daarom is iedere bijdrage van een lid en/of de daarbij betrokkenen dan ook van harte welkom.

 

Maar ook u weet, dat ieder voordeel z’n nadeel heeft en dat is ook bij het aanleveren van de wedstrijdverslagen van de jeugdteams aan de orde. Wij plaatsten deze onder ‘OVERIG G.V.V.V. NIEUWS’, maar omdat we in één weekend soms wel zes, zeven of acht verslagen ontvingen sneeuwde het andere ‘overig nieuws’ volledig onder.
In samenwerking met de ontwerper van deze site, EF2 Doeltreffende Communicatie, en een goede tip van de trainer van de A1, Dick van de Steeg, heeft de webredactie naar een oplossing gezocht en die ook gevonden.

 

De linken naar de wedstrijdverslagen/fotoreportages waren sowieso al te (terug) vinden op de teampagina van het desbetreffende team. Deze zijn te bereiken via het menu ‘Jeugd’ in de bovenbalk van deze website en daarna het aanklikken van ‘Teams’. Dan kan het team gekozen worden en ziet u rechtsonder ‘Teamnieuws’ met de data en linken.
 


Vanaf nu gaan we alle verslagen die binnenkomen niet meer plaatsen onder ‘OVERIG G.V.V.V. NIEUWS’, maar de linken daar naar toe verzamelen en die dan plaatsen onder één onderwerp in de zogenaamde carrousel. Dit is het bovenste gedeelte van deze website waarin de ‘belangrijke’ nieuwsitems zijn ondergebracht.

De linken naar die verslagen zullen dan vooraf worden gegaan door het desbetreffende teamlogo zodat het makkelijk zoeken is naar verslag van uw keuze. Dit onderwerp zal dan tot de woensdag of donderdag daarop volgend in de carrousel blijven staan, ook een beetje afhankelijk van wat er nog meer aan bod dient te komen.

 

Er is ook nog een derde mogelijkheid om de bijdragen van de diverse jeugdteams te lezen. U moet dan weer naar ‘Jeugd’ in de kopbalk gaan en daarna ‘Wedstrijdverslagen’ aanklikken. Als u dat heeft gedaan krijgt u alle tot dan toe gepubliceerde verslagen te zien op volgorde van datum. De meest recente bovenaan, de oudste onderaan.

 

Met deze oplossing denken wij als webredactie dat we iedereen tevreden hebben kunnen stellen en is tevens het totaal overzicht van al het nieuws wat onze club behelst gewaarborgd. Voor op- en of aanmerkingen of bijdragen aan deze website mag u ons ter aller tijden mailen: webredactie@gvvv.nl

 

Tevens willen wij hierbij nog een oproep doen al een flink aantal jeugdteams om een teamfoto in te leveren. Kijk zelf maar op de teampagina van je team of er nog een silhouet staat of een mooi plaatje. Deze foto’s (in een redelijk groot jpg, jpeg, of png-formaat), graag met namen zoals de spelers/speelsters/begeleiders hierop staan, sturen naar bovenstaand e-mail adres. De foto’s als los bestand meezenden en deze niet plakken in een word-document of iets dergelijks.

Deze oproep geldt trouwens ook voor alle lagere senioren teams, want ook op die teampagina’s ontbreken de elftalfoto’s.

Wij zouden graag de helpende hand hierbij bieden, maar het is voor onze website fotograaf Dick Gijsbertsen die tegenwoordig in Gouda woont, ondoenlijk om al deze foto’s te schieten.

Daarom vragen wij hierbij uw hulp.  

 

Met vriendelijke blauwe groet,

 

De webredactie.