Juniorentrainer worden?

10 november 2017

Vanaf december 2017 zijn wij voornemens om de trainerscursus Juniorentrainer (KNVB) te organiseren.

De cursus zal bij G.V.V.V. gehouden worden onder leiding van Jacko Stuivenberg.
Heeft u belangstelling om hieraan deel te nemen stuur dan een mail naar 
vtz-pupillen@gvvv.nl (Cees Jansen).

 

Nadere info betreffende cursus Juniorentrainer

 

 Doel en inhoud: De opleiding Juniorentrainer geeft kennis en inzicht om jeugdige voetballers in de leeftijd van 13 tot 19 jaar te trainen, te coachen en te begeleiden. In de praktijk leert de cursist hoe kinderen kunnen leren voetballen, hoe je dat aan hen over moet brengen en in training en in coaching vorm kan geven.

 

Onderwerpen:

-          visie op voetballen en leren voetballen

-          het trainen en coachen van jeugdspelers in de verschillende leeftijdsgroepen

-          kenmerken van de verschillende leeftijdsgroepen

-          jongens- en meisjesvoetbal

-          leiding geven aan jeugdspelers

 

Organisatie: De KNVB Academie gaat uit van competentiegericht opleiden. De cursisten staan daarin centraal en worden ondersteund in hun leerproces. De cursisten voeren tijdens de opleiding in de praktijk opdrachten uit die worden vastgelegd in een logboek(portfolio).
 


Al deze trainsters/trainers gingen u vorig seizoen voor.

 

De opleiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsdeel.

Het cursusdeel, met veel praktijk, bestaat uit 10 bijeenkomsten in de avond van 3 uur en zelfstudie. Het ervaringsdeel bestaat uit het minimaal een keer per week gedurende de opleiding trainen en coachen van junioren (min. 6 trainingen en 3 wedstrijden). Tijdens dit ervaringsgedeelte worden opdrachten uitgevoerd en de producten hiervan worden verzameld in het portfolio.

 

Het stage-(ervarings)deel wordt begeleid door een stage(praktijk)begeleider.

Een stage(praktijk) begeleider is een daartoe gekwalificeerde trainer uit de vereniging waar de cursist toe behoort. De begeleider dient minimaal over het diploma Juniorentrainer te beschikken.

Om de opleiding met een diploma af te ronden moeten er een aantal Proeven van Bekwaamheid met goed gevolg worden afgelegd. Het gaat hierbij om de volgende PVB 's:
 

-          Coachen van wedstrijden (product)

-          Geven van trainingen (product)

-          Assisteren bij het organiseren van een activiteit (product)

 

De deelnemers die aan de gestelde eisen voldoen, ontvangen een diploma.

 

Start: Zodra er 16 deelnemers zijn, en dan waarschijnlijk elke vrijdag vanaf de 1e week in december. De data worden nog nader vastgesteld, maar zullen in ieder geval op vrijdagavonden zijn van 19.00 tot 22.00 uur.

 

Kosten: voor rekening van G.V.V.V.

 

Toelating: Vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Voor nog meer informatie klik op onderstaand KNVB logo