Proces teamindeling jeugd 2018-2019

9 juni 2018
Elk jaar is de teamindeling maken zowel bij de meisjes als de jongens een hele klus. Alle jeugdleden van G.V.V.V. een goed plekje gegeven is geen eenvoudige zaak. Elke zaterdag willen we elk team met voldoende spelers/speelsters het veld in sturen waarbij het plezier een belangrijke factor is. Voetbal is echter ook emotie denk hierbij aan het winnen of verliezen van een wedstrijd. Een teamindeling maken ook. Wij doen onze uiterste best het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken en volgen daarbij een duidelijke lijn. De manier waarop willen we inzichtelijk maken.
 
Wie maken de teamindeling? 
 
1. Selectieteams: Deze indeling wordt gemaakt door de selectietrainers en de leden Voetbal Technische Zaken [VTZ]
2. Overige teams: Deze indeling wordt gemaakt door Voetbal Technische Zaken [VTZ] in overleg met interne scouting, en met inbreng vanuit de leiders/trainers en de leeftijdscoördinatoren.
 
Wat is de teamgrootte?
 
Per leeftijdsklasse zijn er verschillende uitgangspunten voor teamgroottes. Deze teamgroottes zijn mede bepaald door de KNVB uiteraard heeft dat te maken met verschil 6-tal, 8-tal en 11-tal maar ook met de ervaring dat er in bepaalde leeftijdsklassen meer blessures zijn en de afwezigheid groter is. Onderstaand zijn de richtlijnen waarbinnen Voetbal Technische Zaken [VTZ] de indelingen doen, afwijken van de richtlijnen zal alleen in overleg met leider(s)/ trainer(s) gebeuren. VTZ bepaald uiteindelijk de teamgroottes als er afgeweken moet worden van de richtlijnen.
 
Voor seizoen 2018-2019

 
Leeftijdsklasse minimaal maximaal
O19 14 18
O17 14 16
O16 14 16
O15 14 16
O14 14 16
O13 14 16
O12 10 12
O11 10 12
O10 8 10
O9 8 10
O8 8 10
 
Tijdpad teamindeling
 
3 mei – 15 juni 2018: Afronden voorlopige indeling selectieteams en overige teams, inclusief suggestie voor beoogde leiders en trainers. Waar nodig/gewenst vindt afstemming plaats tussen coördinatoren en scouting. Diverse bijeenkomsten met selectietrainers, trainers/leiders, interne scouting met VTZ.
 
15 juni 2018: Sluiten overschrijving KNVB
 
17 juni 2018: Publicatie van teamindeling 2018-2019 op de website van G.V.V.V.
 
18 juni – 25 augustus 2018: Plaatsing nagekomen aanmeldingen. De ervaring leert dat er in de periode tot begin september (start competitie) altijd nog wel een aantal nieuwe aanmeldingen is bij de club, soms ook afmeldingen. Deze worden gedurende deze periode verzameld en in de eerste week na de zomervakantie ingedeeld, al dan niet na een proeftraining met de eigen leeftijdscategorie. Daarna is de indeling voor het seizoen 2018-2019 definitief.
na 25 augustus: Aanmeldingen na 25 augustus worden indien mogelijk direct in een team ingedeeld. Lukt dat niet dan wordt men op een wachtlijst geplaatst en in de gelegenheid gesteld om tot de winterstop mee te trainen. Daarbij wordt rekening gehouden met de speelsterkte van een speler en het moment van aanmelden. Zo er vanuit een team dringend behoefte is aan versterking, dan kan een nieuwe speler op initiatief van Voetbal Technische Zaken [VTZ] versneld worden ingedeeld.  
 
 
Veenendaal, 8 juni 2018
 
Marco Gerritsen (Voetbal Technische Zaken Meisjes)
 
Cees Jansen (Voetbal Technische Zaken Onderbouw)
 
Martien Terschegget (Voetbal Technische Zaken Bovenbouw)
 
Jacko Stuivenberg (Hoofd jeugdopleiding)