Aanvang trainingen nieuwe seizoen

24 augustus 2018

Vanaf maandag 27 augustus vangen ook de voetbaltrainingen weer aan voor de niet-selectieteams. Met ingang van dit seizoen beschikken we over 3 kunstgrasvelden en een trainingsstrook van kunstgras om op te trainen. Veelvuldige afgelastingen voor veld 3 vanwege regen behoren daarmee tot een einde.

Op de website staan per team de trainingstijden en de trainingsruimte genoemd. Klik hier om deze te bekijken.

Ook mag er vanaf maandag 27 augustus getraind worden op het nieuwe kunstgrasveld 3. Nog niet alle werkzaamheden zijn gereed, vandaar dat tot nader order de volgende regels van toepassing zijn:

 • Alle losse goals mogen nog niet geplaatst/gebruikt worden, dus ook de allerkleinste niet. Gebruik hoesjes en hesjes als alternatief.
 • Aan de zijkanten van het veld moet een veiligheidsmarge van 4 meter aangehouden worden, aangezien de afrastering nog niet gereed is;
 • Van de diverse bouwmaterialen moet afgebleven worden;
 • Hou met je afwerkvormen rekening met het feit dat nog niet alle ballenvangers geplaatst zijn;
 • Hou rekening met het feit dat de verlichting nog niet optimaal is.

Tijdens het seizoen kunnen zich wijzigingen voordoen in het trainingsschema, welke via de leiders en trainers gecommuniceerd zullen worden naar de spelers. Het is niet toegestaan om met een team op een ander tijdstip of ander veld te gaan trainen dan is aangegeven. Tevens is het niet toegestaan om met een team zomaar te gaan trainen, als het team niet is opgenomen in het schema.
Belangrijk is dus dat er overleg plaats dient te vinden met de jeugdcommissie; Gert van de Haar, (jeugdwedstrijden@gvvv.nl) alvorens op eigen initiatief zaken te regelen.

Voor de trainingen gelden de volgende afspraken:

 • Trainers dienen zich te houden aan de veldindeling, op tijd te beginnen en op tijd het veld te verlaten.
 • Teams kunnen het veld op als het voorgaande team het veld heeft verlaten en mogen zich niet ophouden op het veld.

Gebruik voetbalmaterialen:

De trainers zorgen ervoor dat alle materialen die zijn meegenomen voor de training, na afloop van de training:

 • Worden overgedragen aan de trainer van de volgende groep of;
 • Persoonlijk worden ingeleverd bij de terreinmeester;
 • Terug worden gezet op de plaats waar deze vandaan zijn gehaald;
 • Doelen die niet meer gebruikt worden na de training dienen op de aangegeven plaatsen buiten het veld geplaatst te worden.

De verantwoordelijkheid voor de materialen ligt altijd bij de trainers. Als er na de training materialen worden vermist, moet dit altijd worden gemeld bij de terreinmeester. De terreinmeester zal de vermissing registreren. De trainers letten er tijdens de training op dat spelers ballen direct weer ophalen. De terreinmeester mag alleen trainingsballen meegeven aan de trainers, dus niet aan spelers.

Gebruik kleedlokalen:

Bij de terreinmeester staan de indelingen van de kleedlokalen aangegeven. De leiding van ieder team is verantwoordelijk dat het kleedlokaal na afloop netjes achtergelaten wordt en dat de vloer schoon- en droog gemaakt is. Na afloop van de trainingen dienen de kleedlokalen na maximaal 35 minuten schoon achtergelaten worden. Ten alle tijden blijven de trainers en leiders verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers in het kleedlokaal en het schoon achterlaten.

Wij wensen alle teams veel trainingsplezier toe.

Met vriendelijke groet,
Gert van de Haar,
Jeugdwedstrijdsecretaris G.V.V.V.