Selectiebeleid jeugd G.V.V.V.

15 februari 2019
Introductie
 
G.V.V.V. streeft ernaar om op korte termijn één van de regionaal gecertificeerde jeugdopleidingen van Veenendaal te worden waarbinnen iedereen de kans krijgt om zich gericht te ontwikkelen tot het niveau waarop hij/zij thuishoort en zich thuis voelt.
 
G.V.V.V. is een voetbalvereniging die ervoor gekozen heeft om prestatie en recreatie beiden binnen de vereniging een duidelijke plek te geven. Natuurlijk kunnen beide niet zonder elkaar. Maar de selectie-elftallen van zowel de senioren, de junioren en pupillen zijn nadrukkelijk prestatieteams en bij alle andere teams is het recreatieve aspect het belangrijkst.
 
Het streven is om de jeugdselectieteams in de landelijke divisies te laten spelen om het maximale uit de opleiding te halen en de doorstroming van spelers naar het 1e en 2e elftal van G.V.V.V. te optimaliseren binnen een sportief, veilig, pedagogisch en sociaal klimaat. Alleen binnen dit klimaat kan de ontwikkeling (beter maken) van individuele spelers (m/v) gedijen.

Het voetbaltechnisch opleidingsplan zorgt voor een “blauwe” draad door onze voetbalopleiding heen. Dit plan geeft richting aan de opleiding van onze jeugdselectiespelers en in blokken worden voetbalonderwerpen passend bij de G.V.V.V. speelwijze behandeld. Dit binnen een uitstekend leerklimaat met trainers met een pedagogische achtergrond.


 
De selectieprocedure

Stappen: Tijdsperiode:
1. Opstellen van potentiële spelerslijsten per leeftijd. De informatie voor deze lijst kan worden geleverd door jeugdselectietrainers, jeugdleiders en coaches, scouts en leden van voetbal technische zaken [VTZ]. Het Hoofd Opleidingen [HO] en VTZ verzamelen de informatie en beheren de lijsten. augustus (start seizoen) t/m januari
2. Bekijken van potentiële spelers (intern) tijdens wedstrijden of trainingen door scouts. Gekeken wordt naar voetbalkwaliteiten, inzet, teamgeest en ontwikkel-mogelijkheden. De bevindingen worden gerapporteerd aan HO en VTZ.

oktober t/m mei

3. Indien nodig: Organiseren van selectietrainingen of wedstrijden voor potentiële selectiespelers. Deze kandidaten worden door de VTZ uitgenodigd. Eventueel worden indien nodig door de wedstrijdsecretaris wedstrijden geregeld. maart en april
4. Potentiele speler laten we meetrainen met een selectieteam. Ook spelers van buitenaf kunnen in aanmerking komen voor stage-trainingen bij een selectieteam. Zie selectiebeleid voor spelers van buitenaf. maart t/m mei
5. Vergaderen over samenstelling van de selecties. april en mei
6. Potentiele groep voor een selectieteam samen laten trainen na afloop competitie. Uit deze groep wordt de uiteindelijk definitieve selectie samengesteld. vanaf half mei
7. Vaststellen van de definitieve selecties. Publicatie via de website van G.V.V.V. In ieder geval voor de verplichte einddatum van overschrijven. 31 mei
8. Samenstelling overige teams. Publicatie via de website van G.V.V.V. juni
9. Trainen en wedstrijden spelen met nieuwe selectieteams. juni
Spelers van buiten onze vereniging kunnen uiteraard in aanmerking komen voor een plaats in één van onze selectieteams. Hiervoor hanteren we een aparte procedure.
Alleen spelers die een echte meerwaarde zijn, worden geplaatst in een selectieteam. De beoordeling geschiedt door één of meerdere selectietrainers, leden van de voetbal technische zaken en scouting [VTZ Onderbouw, VTZ Bovenbouw en VTZ scouting].
 
Aanmeldingen voor een trainingsstage spelers van buitenaf:
Marc Prins [VTZ-scouting]: scouting@gvvv.nl